Siirry sisältöön

Syksyn 2018 hirvieläinten metsästyskaudella Kaakkois-Suomessa pyyntilupien määrä viime vuoden tasolla

Suomen riistakeskus Kaakkois-Suomen alueelle on myönnetty tulevalle metsästyskaudelle 2820 hirven pyyntilupaa. Lupamäärä on edellisvuoden tasolla. Paikallista  vaihtelua on kuitenkin alueen sisällä.

Yksi pyyntilupa oikeuttaa metsästämään joko yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa.  Pyyntiluvissa on mukana ns. ”reservilupia”, joilla metsästysmäärä pystytään paikallistasolla sovittamaan hirvitilanteen mukaan metsästysaikana saatujen hirvihavaintojen perusteella.  Tarkoitus on saattaa hirvitiheydet asetettuihin tavoitteisiin metsästyksen jälkeen.

Viime vuosina pyyntilupien käyttöaste on ollut n. 83 – 90 %, joten arvioitu saalis tulee olemaan noin 3000 hirveä.

Kaakkois-Suomen alueellisen riistaneuvoston asettama metsästyksen jälkeinen hirvitiheystavoite hirvitalousalueille on 2,5 -3,0 hirveä tuhannella hehtaarilla laskettuna koko maapinta-alaa kohden. Kaakkois-Suomen alueesta Ruokolahden-Imatran, Rautjärven ja Parikkalan riistanhoitoyhdistysten alueet kuuluvat Etelä-Savon puolelta olevien alueiden kanssa yhteiseen hirvitalousalueeseen, jolle Etelä-Savon alueellinen riistaneuvosto on asettanut metsästyksen jälkeiseksi hirvitiheystavoitteeksi  tuon samna tavoitteen eli 2,5 – 3,0 hirveä tuhannella hehtaarilla.

Vuonna 2017 Kaakkois-Suomessa metsästettiin kaikkiaan 3026 hirveä. Vuonna 2017 myönnettiin 2078 pyyntilupaa ja lisäksi uusia pyyntilupia 8,5 lupaa ihmisravinnoksi kelpaamattomien tilalle eli käytössä oli 2806,5 pyyntilupaa.  Pyyntilupien käyttöaste oli tuolloin 83 %.

Pyyntiluvat on tänä vuonna myönnetty 36 eri hakijalle. Käytännössä hirvenmetsästykseen osallistuu yli 300 erillistä hirvenmetsästysseuraa, -seuruetta tai hirviryhmää.

Täysipainoinen hirvenmetsästys alkaa tänä vuonna lauantaina 13.10.2018 ja päättyy 15.1.2019. Aikavälillä 1.1.-15.1.2019 metsästys on sallittu vain ilman koiraa. Vahinkojen estämiseksi hirveä on saanut kuitenkin metsästää ainoastaan vahtimalla pellolta jo syyskuun 1. päivästä lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään.

Valkohäntäpeurakanta on alueella kasvussa ja sen pyyntiin on myönnetty kaikkiaan 674 pyyntilupaa. Viime metsästyskauden aikana pyyntilupia oli 532 ja saaliiksi saatiin 356 valkohäntäpeuraa. Valkohäntäpeuran osalta metsästys jatkuu 15.2.2019 asti. Aikavälillä 1.2. – 15.2.2019 metsästys on sallittu vain ilman koiraa. Vahinkojen estämiseksi valkohäntäpeuraa on saanut kuitenkin metsästää vain vahtimalla syyskuun 1. päivästä syyskuun viimeistä lauantaita edeltävään päivään.

Kaakkois-Suomen alueella esiintyy myös metsäkaurista, mutta sen pyyntiin ei tarvita pyyntilupaa. Metsäkauriin metsästys alkoi 1.9.2018 ja päättyy 15.2.2019. Aikavälillä 1.2.-15.2.2019 metsästys on sallittu vain ilman koiraa. Lisäksi metsäkaurisuroksia voidaan metsästää 16.5. – 15.6.2019. Viime metsästyskaudella metsästettiin kaikkiaan 371 metsäkaurista.

Lisätietoja: riistapäällikkö Erkki Kiukas, puh. 029 431 2221