Siirry sisältöön

Sjöorre

(Melanitta nigra)

Kännetecken: Vingarna mörka på översidan. Hanen helt svart, på näbben en gul fläck. Honan mörkbrun, ljus kindfläck, näbben mörk. Ungfågeln något ljusare än honan och näbbknölen fattas.

Utbredning: Flyttfågel, som fåtaligt häckar i norra Finland. Minskat i de norra jaktområdena.

Fortplantning: Lägger i juni 6–10 gräddfärgade ägg i boet i skydd av vegetationen. Boet nära vatten.

Föda: Snäckor, musslor, kräftdjur, vattenväxter och insekter.

Övrigt: Fridlyst.