Siirry sisältöön

Koltrast

(Turdus merula)

Kännetecken: Hanen kolsvart, näbben gul. Honan brunare och svagt fläckig, längsgående strimmor på strupen som ofta är ljusare. Ungfågeln ljusare rostskiftande, svagt fläckig på bröstet. Skiljer sig från staren genom längre stjärt samt kortare och trubbigare näbb. Flyger snabbt och litet knyckigt. Varningslätet metalliskt lågt zuk-zuk-zuk.

Övrigt: Fridlyst.