Siirry sisältöön

Fjällräv

(Alopex lagopus)

Kännetecken: Något mindre än räven. Kroppslängd 50–65 cm, svansen 28–33 cm, vikt 2,5–8 kg. Vinterpälsen gråvit. På sommaren översidan mörkt gråbrun samt något blåskiftande, undersidan ljusgrå. Rundade öron. Fötternas trampdynor täckta av hår.

Utbredning: Arktisk art, allmän i polcirkelområdet. Hos oss förekommer den fåtaligt i fjällområdet, närmast i nordvästra Lappland. Stammen uppgår till ett tjugotal exemplar.

Fortplantning: Brunsttid i mars, dräktighetstid ca 49 dygn. Föder 6–8 ungar, goda lämmel- och sorkår ännu flera. Gräver gångsystem i bokulle, som när den varit länge i användning kan urskiljas som en grön fläck i fjällområdet, på grund av den gödslande effekten.

Föda: Lämlar och sorkar är fjällrävens huvudsakliga föda, varför variationerna i smågnagarstammarna har stor inverkan på fjällrävens näringssituation och stam. Övrig föda as, rester, ägg, fåglar och fisk.

Övrigt: Fridlyst. Hör inte till jaktbart vilt. När arten farmas kallas varianten blåräv. De djur som rymt från farmer omfattas av jaktlagen.