Siirry sisältöön

Fiskmås

(Larus canus)

Kännetecken: Ser ut som gråtruten, men smäckrare och avsevärt mindre. Huvudet är rundare och näbben spädare än hos gråtruten. Näbben gulgrön (inga röda fläckar) liksom fötterna. Ögonen mörka. Vingspetsarna svarta, men i spetsen en vit fläck som är större än den hos gråtruten (den sällsynta fridlysta dvärgmåsen, som liknar fiskmåsen, har helt svarta vingspetsar). Flygstilen inte som gråtrutens, vingslagen snabbare och kraftigare. Den unga fiskmåsens rygg gråbrun eller grå och på den ljusa stjärten en klart avgränsad svart kantbård. Häckar parvis eller i samhällen i sjö- och havsområden i hela Finland.

Övrigt: Fridlyst.