Siirry sisältöön

Susi kuolee usein auton alle

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran 2000-luvulla tutkimien susien yleisin kuolinsyy oli liikenneonnettomuus, jossa niistä kuoli yli kolmannes. Poliisin luvalla lopetetuista susista yli puolella oli vakavia vammoja tai sairauksia.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan toimitettiin kuolin- tai sairaudensyyntutkimuksiin kaikkiaan 81 kokonaista sutta vuosina 2001 – 2014.  Vahinkoperusteisella luvalla tapettujen susien ruhot yleensä lähetetään Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen käsiteltäviksi, mutta myös niistä toimitetaan myöhemmin Eviraan elinnäytteitä tautitutkimuksiin.

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan toimitetaan kuolinsyytutkimuksiin vuosittain useita kuolleina löydettyjä tai lopetettuja susia. Myös poikkeuksellisen käyttäytymisen vuoksi lopetetut yksilöt pyritään tutkimaan sairauksien varalta.

Tutkittujen susien yleisin kuolinsyy oli liikenneonnettomuus: 26 sutta jäi auton alle, neljä junan ruhjomaksi ja yksi traktorin yliajamaksi. Kolarisudet olivat pääosin terveitä ja suurin osa niistä kuoli heti törmäyksessä.

Poliisin myöntämän tappoluvan perusteena oli suden jatkuva liikkuminen asutuksen lähellä, eläinsuojelulliset syyt ja vaaran aiheuttaminen ihmisille tai kotieläimille. Tutkituista susista oli ammuttu poliisin luvalla kaikkiaan 18, joista kymmenellä todettiin vakavia ja kolmella lieviä vammoja tai sairauksia.

Luvattomasti tapetut sudet yleensä normaalikuntoisia

Eviran tutkimista susista 14 oli luvatta tapettuja. Näissä susissa ei todettu erityisiä sairauksia ja niiden kunto oli pääosin normaali. Kymmenen yksilöä löytyi kuolleena maastosta, usein piilotettuna. Susista yksi oli myrkytetty ja muut ammuttu. Neljä sutta oli lopetettu ilman asianmukaista lupaa, mutta niistä oli heti ilmoitettu poliisille.

Itsestään kuolleita, maastosta löytyneitä susia, joissa ei epäilty luvatonta tappamista, oli kaikkiaan 12. Lisäksi neljä sutta oli lopetettu sairauden tai vamman takia eläinsuojelullisista syistä ilman etukäteen saatua lupaa.

Sairauksia todettiin harvoin

Taudit tappavat susia harvoin: yleisin sairaus oli kapi, johon oli sairastunut kuusi tutkituista susista. Kaikkiaan seitsemästä sudesta löytyi vanhoja ampumajälkiä.

Eniten susia toimitettiin tutkittaviksi Kainuusta, Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Savosta.

Tiedote Eviran sivulla