Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus Pohjanmaan alueelle myönnetyt hirvieläinluvat

Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjanmaan alueelle yhteensä 2 372 hirvenpyyntilupaa, 1 430 valkohäntäpeuran pyyntilupaa ja 15 metsäpeuran pyyntilupaa. Lupamäärissä ei merkittäviä eroja viime vuoteen nähden.

Suomen riistakeskus Pohjanmaan alueella vahvin hirvikanta on Etelä-Pohjanmaalla Suupohjan alueella. Myönnetyillä hirvenpyyntiluvilla alueen hirvikanta tulee pienenemään. Vastaavasti Etelä-Pohjanmaan sisäosissa sekä Keski-Pohjanmaalla tavoitteena on kasvattaa maltillisesti hirvikantaa.

Valkohäntäpeuralle myönnetyillä pyyntiluvilla tavoitteena on vakaa kannanhoito. Alkavalle metsästyskaudelle Pohjanmaan alueelle on myönnetty 1 430 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Määrä on hiukan pienempi kuin edellisvuonna, jolloin myönnettiin 1 490 pyyntilupaa. Tosin viime vuoden pyyntiluvista käytettiin vain 799, joten nyt myönnetyillä pyyntiluvilla on mahdollista saavuttaa viime vuotta suurempi saalismäärä. Pyyntilupia on myönnetty Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla kaikkiin kuntiin. Vahvin vakohäntäpeurakanta on Etelä-Pohjanmaan eteläosissa, jonne on myönnetty eniten pyyntilupia.

Suomen riistakeskus on myöntänyt metsäpeuralle 15 pyyntilupaa Suomenselän keskeisimmille alueille. Vuosittainen pyyntilupamäärä on ollut samansuuruinen viimeiset 10 vuotta. Suomenselän metsäpeurakannan suuruudeksi arvioidaan 2 000 yksilöä ja viimesyksyisen vasalaskennan perusteella kanta on kasvava. Myönnetyillä pyyntiluvilla ei vaaranneta kannan kasvua tai levittäytymistä, joka on esitetty keskeisimmäksi päätavoitteeksi juuri lausunnolla olleessa uudessa metsäpeurakannan hoitosuunnitelmassa.

 

Hirvenmetsästys alkaa lokakuun toisena lauantaina

Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla hirvenmetsästys alkaa lokakuun toisena lauantaina ja kestää tammikuun 15 päivään asti. Hirvien pellolta tapahtuva vahtimispyynti on mahdollista 1.9. alkaen. Valkohäntäpeuran metsästys voidaan aloittaa vahtimalla syyskuun alusta ja metsästys muilla menetelmillä alkaa syyskuun viimeisenä lauantaina, päättyen helmikuun 15 päivänä. Metsäpeuran metsästysaika on 30.9.–31.1.

 

Lisätietoja

Kotanen, Janne

  • Riistasuunnittelija, Pohjanmaa
  • 0294312272
  • janne.kotanen@riista.fi