Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus Kaakkois-Suomen alueella saaliiksi lähes 2800 hirveä

Suomen riistakeskus Kaakkois-Suomen alueella metsästettiin 15.1.2020 päättyneen hirvenmetsästyskauden aikana 2794 hirveä. Edellisvuoteen verrattuna metsästysmäärä oli 404 eläintä pienempi.

Suomen riistakeskus oli myöntänyt vuoden 2019 metsästyskaudelle kaikkiaan 2702 pyyntilupaa (sisältää myös ihmisravinnoksi kelpaamattomien tilalle myönnetyt uudet luvat). Yksi pyyntilupa oikeuttaa nykylainsäädännön mukaan ampumaan joko yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Metsästäjät tilittivät valtion tilille kaatamistaan hirvistä 247 000 euroa.

Pyyntiluvat oli myönnetty 36 eri hakijalle. Hirvenmetsästys alkoi 12.10.2019 ja päättyi 15.1.2020. Ns. peltohirviä oli mahdollisuus metsästää jo 1.9.2019 lähtien.

Metsästetyistä hirvistä aikuisia oli 1533 ja vasoja 1261 kpl. Pyyntilupien käyttöaste oli 80 % ja vasojen osuus kaadetuista hirvistä 45 %.

Edellisvuonna 2018 Kaakkois-Suomessa oli käytössä 2838,5 pyyntilupaa, joilla metsästettiin kaikkiaan 3198 hirveä.  Pyyntilupien käyttöaste oli silloin 86 prosenttia ja vasojen osuus 47 %.

Luonnonvarakeskus (LUKE) tuottaa hirvitalousalue- ja riistanhoitoyhdistyskohtaiset tarkemmat tiedot hirvitiheyksistä, hirvikannan rakenteesta ja vasatuotosta maaliskuun aikana.

Kaakkois-Suomen alueellinen riistaneuvosto järjestää sidosryhmille tarkoitetun hirvieläimiä koskevan neuvottelun 4.3.2020.

Lisätietoja: riistapäällikkö Erkki Kiukas, puh.  029 431 2221, erkki.kiukas@riista.fi