Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus hakee vuorotteluvapaan ajalle riistasuunnittelijaa Pohjois-Karjalaan

Pohjois-Karjalaan haetaan riistasuunnittelijaa määräaikaiseen toimeen riistapäällikön vuorotteluvapaan ajalle 13.6.–31.12.2022. Riistasuunnittelija Kai-Eerik Nyholm toimii vastaavana aikana vs. riistapäällikkönä.

Riistasuunnittelijan tehtäviin kuuluu riistatalouden suunnittelu- ja neuvontatehtäviä, riistanhoitoyhdistysten tukemistehtäviä, sidosryhmäyhteistyötä ja erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamista.

Toimen sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Joensuussa. Tehtävän hoitaminen edellyttää:

 • alalle soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa
 • hyvää riistanhoitoyhdistystoiminnan ja hallinnon tuntemusta
 • riistatalouden ja metsästyksen tuntemusta
 • suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa
 • tyydyttävää ruotsin ja englannin kielen taitoa
 • neuvottelutaitoa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
 • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen
 • valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

 

Toimen palkkaus määräytyy voimassaolevan alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan 13.6.2022 tai sopimuksen mukaan.

Lisäksi hakijan tulee täyttää alla olevat vuorotteluvapaasopimuksessa palkattavalle henkilölle asetetut ehdot.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 14.4.2022 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus, Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 Helsinki.

Sähköpostiin aiheeksi/Kirjekuoreen merkintä: Riistasuunnittelijan määräaikainen toimi, Pohjois-Karjala.

Lisätietoja antavat,

apulaisjohtaja Jari Pigg, puh. 029 431 2102, jari.pigg@riista.fi ja julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi (31.3.2022 =>)

 

 

Vuorottelusopimuksen ehdot:

Vuorottelusopimuksessa työnantajan on samalla sitouduttava palkkaamaan vuorotteluvapaan ajaksi TE- toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaista ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vuorottelija on hoitanut, mutta kylläkin saman työnantajan palvelukseen. Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalaissa tarkoitettuna päätoimisena opiskelijana.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on

 • ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
 • alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai
 • vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Sijainen on palkattava kokoaikatyöhön, jossa työaika on vähintään sama kuin vuorottelijalla.

 

 

Lisätietoja

Härkönen, Sauli

 • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
 • 029 431 2104
 • sauli.harkonen@riista.fi

Pigg, Jari

 • Apulaisjohtaja
 • 029 431 2102
 • jari.pigg@riista.fi