Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus hakee määräaikaista riistasuunnittelijaa Kainuun toiminta-alueelle

Kainuuseen haetaan määräaikaista riistasuunnittelijaa ajalle 1.9.2023-31.7.2025, mutta kuitenkin enintään ajalle, jonka vakituinen toimihenkilö on poissa tehtävästä. Toimen sijoituspaikkana on Suomen riistakeskuksen aluetoimisto Suomussalmella. Toiminta-alueen muodostaa Kainuun maakunta ja alueella toimii 8 riistanhoitoyhdistystä.

Riistasuunnittelijan tehtävään kuuluu riistanhoitoyhdistysten tukemistehtäviä, alueellisia ja valtakunnallisia riistatalouden suunnittelu- ja neuvontatehtäviä, sidosryhmäyhteistyötä ja erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitamista.

Tehtävän hoitaminen edellyttää:

  • alalle soveltuvaa ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkintoa
  • hyvää riistanhoitoyhdistystoiminnan ja hallinnon tuntemusta
  • riistatalouden ja metsästyksen tuntemusta, eduksi lasketaan Kainuun alueen riistatalouden ja yhteistyökumppaneiden tuntemus sekä metsästyslain 8 §:n alueen erityispiirteiden tuntemus
  • suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa
  • tyydyttävää ruotsin ja englannin kielen taitoa
  • neuvottelutaitoa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
  • valmiutta joustaviin työaikoihin ja liikkumiseen Suomessa
  • valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

Toimen palkkaus määräytyy voimassa olevan alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan 1.9.2023 tai sopimuksen mukaan.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 1.8.2023 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus/Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 HELSINKI.

Sähköpostin aiheeksi/Kirjekuoreen merkintä: Määräaikainen riistasuunnittelija, Kainuu.

Lisätietoja antavat:

Julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, sauli.harkonen@riista.fi, puhelin 029 431 2104

Riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, jarkko.nurmi@riista.fi, puhelin 029 431 2105

 

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä. 

Riistakeskuksen palveluksessa meitä on yli 80 ja toimimme koko valtion alueella lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. Teemme töitä joustavasti monipaikkatyömallilla hajautetussa toimintaympäristössä 15 alueella.  

Teemme valtakunnallisesti merkittävää työtä, jossa jokaisen työpanos on tärkeää. Pidämme hyvää huolta osaamisen kehittämisestä ja henkilöstön työhyvinvoinnista. 

Riistakeskus on vastuullinen työpaikka ja arvostamme työyhteisön monimuotoisuutta. Työyhteisössämme varmistamme tasapuolisen kohtelun ja huomioimme toistemme elämäntilanteet.