Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus hakee erikoissuunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen

Suomen riistakeskukseen haetaan erikoissuunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 11.11.2021-10.5.2022 toimessa olevan erikoissuunnittelijan toimivapaan ajaksi.

Suomen riistakeskus edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

Erikoissuunnittelijan tehtäviin tulee kuulumaan:

– riistametsänhoidon ja muun riistan elinympäristöjen hoidon kehittämiseen liittyvät asiantuntijatehtävät ja elinympäristöihin liittyvien kehityshankkeiden edistäminen erityisesti osana Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Sorkka- hankkeessa. Hankkeen päätavoitteena on edistää sekametsien kasvatuksen menetelmiä, kehittää metsätalouden menetelmiä osana hirvieläinvahinkojen ennaltaehkäisyä ja kehittää metsästysseurojen ja metsänomistajien yhteistyötä hirvieläinvahinkojen vähentämiseksi.

– pääasiassa metsästyslaissa (615/1993) säädettyjen lupa-asioiden käsittelyä. Lisäksi tehtävään sisältyy erikseen määrättyjen julkisten hallintotehtävien hoitaminen. Näistä tehtävistä säädetään tarkemmin riistahallintolain 2 §:n 1 momentissa.

Toimen sijoituspaikkana on sopimuksen mukaan Suomen riistakeskuksen aluetoimisto.

Tehtävän hoitaminen edellyttää

  • ylempää korkeakoulututkintoa mielellään luonnonvara-alalta
  • riistatalouden, metsätalouden ja metsästyksen hyvää tuntemusta
  • metsästyslainsäädännön sekä hallinto- ja ympäristöoikeuden tuntemusta
  • suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa
  • englannin kielen taitoa
  • neuvottelutaitoja ja yhteistyö- ja vuorovaikutuskykyä
  • valmiutta kehittää riistataloutta osana Suomen riistakeskuksen prosessiorganisaatiota

Toimen palkkaus määräytyy voimassa olevan alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukaan ja toimi on otettava vastaan 11.11.2021 tai sopimuksen mukaan.

Suomen riistakeskukselle osoitetut hakemukset pyydetään toimittamaan 22.10.2021 klo 16.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@riista.fi tai toissijaisesti osoitteella: Suomen riistakeskus/Kirjaamo, Sompiontie 1, 00730 HELSINKI. Kuoreen merkintä: Erikoissuunnittelija.

 

Lisätietoja antaa:

riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi, puh. 029 431 2105, jarkko.nurmi@riista.fi

julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, puh. 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi