Siirry sisältöön

Satakunnan hirvieläinkantojen hoidolle asetettiin lähivuosien raamit

Satakunnan alueellinen riistaneuvosto kuuli 19.3 toimialueensa sidosryhmiä riistakantojen hoitoon liittyen, ja päätti hirvieläinkantojen hoitotavoitteet lähivuosille.

Tavoitteet on asetettu hirvitalousaluekohtaisesti, joita on Satakunnan alueellisen riistaneuvoston toimialueella neljä. Asetettu tavoite koskee hirvieläinten jahdin jälkeistä keskimääräistä talvikannan kokoa, ja se on asetettu tiheyshaarukkana hirvitalousalueen kokonaismaapinta-alaa kohti. Nyt asetetut tavoitteet koskevat vuosia 2024-2026. Satakunnan alueellinen riistaneuvosto päätti tavoitteista yksimielisesti.

Tavoiteltu hirvitiheyshaarukka laajeni hieman SA1 -alueella, perustuen vastaavaan kanta-arvion tarkkuuteen ja pitkän aikavälin toteumaan. Muilla hirvitalousalueilla tiheystavoite pysyi ennallaan. Kannan rakenteen osalta päätettiin pyrkiä kaikilla neljällä hirvitalousalueella tilanteeseen, jossa aikuiskannassa olisi keskimäärin 1,8 hirvilehmää yhtä hirvisonnia kohti. Tavoite on aikaisempaa korkeampi, ja sillä pyritään turvaamaan hirvikannan vasatuottoa ja elinvoimaisuutta myös kasvavien suurpetokantojen tilanteessa. Tavoitteiden asettamisessa on otettu huomioon niin hirvien aiheuttamat vahingot kuin kannanhoidon kestävyys ja myös hirvieläinten tuottamat riistataloudelliset hyödyt. Käytännössä tehdyt päätökset tarkoittavat hirvikannan leikkaustarvetta SA1 -hirvitalousalueella, sekä lievää kannan nostoa SA-PH-EH -hirvitalousalueella. SA2 ja SA-PH -hirvitalousalueilla kanta on Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan nyt asetetun tavoitteen mukainen.

Valkohäntäpeuran osalta määrällisiä kannanhoidon tavoitteita nostettiin muualla paitsi SA-PH-EH -alueella, jolla tavoite säilyi ennallaan. Peuratavoitteiden noston syynä oli Luonnonvarakeskuksen muuttunut kannanarviointimenetelmä, jonka johdosta aikaisempi tavoitetaso ei ollut enää vertailukelpoinen nykyisen kanta-arvion kanssa. Peurakannan tiheydessä on huomattavaa vaihtelua riistakeskusalueen sisällä, mikä näkyy myös asetetuissa tavoitteissa. Riistakeskusalueen tiheimmillä peura-alueilla Kokemäenjoen eteläpuolella nyt asetettu tavoite tarkoittaa kannan leikkaamista edelleen nykytasosta.

Liitetaulukko: asetetut kannanhoidon tavoitteet hirvitalousalueittain (pdf)

Tietoa alueellisesta riistaneuvostosta

 

Lisätietoja:

Riistapäällikkö Antti Impola, antti.impola@riista.fi , p.  029 431 2321

Alueellisen riistaneuvoston puheenjohtaja Erkki Kallio, p. 0400 260 281