Siirry sisältöön

Saimaan sydämessä kaivataan tietoa pesimälinnustosta – Etelä-Savossa vielä paljon kartoitettavaa

Kevät on jälleen tuonut lintuja takaisin Suomeen pesimään. Suomen riistakeskus kehottaa tallentamaan havaintoja riistalintupareista ja -poikueista, jotta Suomen linnuston pesimälevinneisyydestä saataisiin tietoa.

Lintuatlaksessa selvitetään vuosina 2022–2025 Suomen pesimälintulajien esiintymistä ja pesimävarmuutta, sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Kartoitus tukee vuosittain tehtäviä linnustonseurantoja ja antaa tutkimukselle, hallinnolle ja päättäjille tärkeää tietoa lintujen pesimälevinneisyydessä tapahtuneista muutoksista.

Lintuatlastietoa riistalinnuista voi helpoimmillaan kerryttää kirjaamalla pari-, poikue- ja pesähavaintoja ilmaiseen Oma riista -sovellukseen.

– Lintuatlashavaintoja voi kirjata lintujen saapumisesta pitkälle loppukesään. Luonnossa liikutaan monessa eri toimessa, ja jokaisella kerralla havaitaan jotain lintuja. Näitä havaintoja pyritään nyt saamaan kerättyä kokoon kansalaistieteen avulla, kertoo Etelä-Savon riistasuunnittelija Lauri Peippo.

Etelä-Savossa on vielä kymmeniä atlasruutuja, joiden selvitysaste on vähäinen, ja havaintotietoa puuttuu erityisesti hieman syrjemmistä kolkista. Oma riista -sovelluksella voidaan kirjata havaintoja riistalinnuista, joten metsästäjien ja muiden luonnossa liikkujien avulla voitaisiin kerätä merkittävää lisätietoa sellaisistakin paikoista, joissa havainnointi on muutoin vähäistä.

– Lintuatlakseen osallistuminen on riistalintujen osalta tehty nyt erittäin helpoksi, joten kannustan jokaista pitämään aktiivisesti silmät ja korvat auki luonnossa liikkuessaan. Jos atlashavainnoinnista innostuu enemmänkin, voi havaintoja tallentaa kaikista lintulajeista laji.fi -palvelussa tai Luomuksen mobiilivihko -sovelluksella, lisää Lauri Peippo

Puuttuvien ruutujen täydentämistä

Mikäli on erityisen kiinnostunut havaintojen kirjaamisesta, voi lähteä varta vasten etsimään lintuja. Laji.fi-sivustolta voi tarkistaa sellaiset ruudut, joista on vähemmän esimerkiksi vesilintuhavaintoja. Tämän jälkeen voi lähteä etsimään ruudusta puuttuvia lintulajeja. Lajintuntemusta sekä paikallistuntemusta tarvitaan, jotta osaa suunnata retkensä oikeanlaiselle kohteelle. Esimerkiksi vesilintuja löytääkseen kannattaa katsoa maastokartalta ja ilmakuvista matalia ja reheviä vesistöjä.

Kartoitusta tehdään vielä tänä ja ensi vuonna

Luonnontieteellisen keskusmuseon organisoima Suomen 4. lintuatlas on ollut käynnissä jo kahden vuoden ajan. Pesimälintulajien esiintymistä selvitetään 10 x 10 kilometrin atlasruuduissa, joihin koko Suomi on jaettu. Suomen riistakeskus on osallistunut lintuatlakseen vuodesta 2023 lähtien ja Oma riista -palveluun kirjatut havainnot linnuista viedään lintuatlakseen karkeistettuna tälle 10 x 10 kilometrin ruudukolle. Yksittäisen havainnon tarkka sijainti eikä havainnon kirjaaja tule tietoon.

Havaintojen kirjaaminen Oma riista -maastosovelluksella (riistainfo.fi)

Lintuatlaskartoitus (lintuatlas.fi)

 

Lisätietoja

Peippo, Lauri

  • Riistasuunnittelija, Etelä-Savo
  • 029 431 2225
  • lauri.peippo@riista.fi