Siirry sisältöön

Riistavesilintujen taantuman hoitoon kaivataan näkemyksiä

Suomen riistakeskus toivoo vastauksia kyselyyn vesilintukosteikkojen tilasta ja hoidosta Suomessa. Kyselyn tavoitteena on tukea uutta, taantuvien riistavesilintujen hoidon kansallista toimenpideohjelmaa.

Suomen riistakeskus valmistelee taantuvien riistavesilintujen hoidon kansallista toimenpideohjelmaa, jonka yhtenä päätavoitteena on parantaa vesilintujen poikastuottoa elinympäristöjen hoidon ja pienpetojen pyynnin avulla. Monien riistavesilintujen, kuten haapanan, jouhisorsan, heinätavin, lapasorsan, punasotkan, tukkasotkan ja nokikanan, pesimäkannat ovat vähentyneet, ja niiden poikastuotto on heikentynyt merkittävästi viimeisten 15–25 vuoden aikana. Heikentynyt poikastuotto viittaa vahvasti siihen, että tärkeimmät syyt taantumiseen liittyvät näiden lajien pesimis- ja poikueympäristöihin.

Toimenpideohjelman suunnittelua varten kerätään nyt kosteikkokyselyn avulla tietoa ja näkemyksiä lintuvesien ja kosteikkojen tilasta, hoidosta ja metsästysjärjestelyistä eri puolilla maata. Kosteikot voivat olla järviä ja suurten järvien lahtia, lampia, rannikko- ja saaristovesiä ja niiden lahtia, jokia ja jokisuistoja tai erilaisia keinotekoisia tai varta vasten rakennettuja kosteikkoja. Jos paikkakunnalla tai metsästysseuran alueella on useita kosteikkoja, vastausta pyydetään tärkeimmän kosteikon osalta.

Kysely kartoittaa myös asenteita ajatukseen muodostaa puhtaasti vapaaehtoisuuden pohjalta ns. häirintävapaiden alueiden verkosto Suomeen. Verkosto antaisi linnuille ruokailurauhan ja hidastaisi niiden syysmuuttoa, ja se voisi koostua metsästykseltä ja muulta toiminnalta osittain tai kokonaan rauhoitetuista alueista. Samankaltainen verkosto on toiminut Tanskassa 1990-luvulta lähtien, ja kokemukset siitä ovat hyvin myönteisiä. Suomessa parhaat edellytykset verkoston ja korvaavien metsästysalueiden perustamiseen ovat rannikkoseuduilla. Paikalliset metsästysmahdollisuudet eivät verkoston takia vähenisi, vaan ne turvattaisiin tarvittaessa perustamalla tai kunnostamalla häirintävapaan kosteikon lähistölle kosteikkoja, joille vesilinnustus ohjattaisiin.

Kosteikkokysely kohdennetaan riistanhoitoyhdistysten kautta metsästysseuroille ja maanomistajille sekä valtion maa- ja vesialueita hallinnoivan Metsähallituksen erä- ja luontopalveluille. Kysely on täysin anonyymi ja on avoinna 10.12.2015 saakka.

Kysely kosteikkojen hoidosta ja metsästysjärjestelyistä