Siirry sisältöön

Riistametsänhoito kiinnostaa metsänomistajia

Metsänomistajien suhtautumista riistametsänhoitoon selvitettiin kyselyllä. Metsänomistajat ovat kiinnostuneita aiheesta, mutta palvelujen tarjonnan vähäisyys hidastaa käytännön toteutusta. Metsäammattilaisista lähes kaikki haluavat edistää riistametsänhoitoa työssään.

Riistametsänhoito on talousmetsien hoitoa, jossa otetaan metsäkanalinnut huomioon. Tavoitteena on tarjota linnuille runsaasti ravintoa ja suojaa.

Metsänomistajista lähes 61 prosenttia vastasi olevansa kiinnostunut riistametsänhoidon harjoittamisesta omissa metsissään. Toiminta vaikuttaa kasvattaneen suosiotaan. Kohtalaisen suurella osalla (noin 40 %) vastanneista oli kokemuksia riistametsänhoidosta omalla tilallaan.

Valtaosa metsänomistajista ei osannut sanoa palvelujen tarjonnasta, tai uskoi, ettei tarjontaa ole. Metsänomistajista suurin osa, jopa 84 prosenttia, vastasi jääneensä ilman riistametsänhoitoon liittyvää koulutusta tai neuvontaa.

–Tilanteen korjaaminen vaikuttaisi vaativan kattavampien riistametsänhoito -palvelujen tarjoamista. Metsänomistajat ovat kyllä kuulolla, tutkimuksen tekijä Piia Ikonen kertoo.

 

Metsäammattilaisilla innokkuutta riistametsänhoitoon

Tutkimuksessa selvitettiin myös metsäalan toimijoiden näkemyksiä ja kokemuksia riistametsänhoidosta.  Lähes kaikki metsäalan toimijat vastasivat haluavansa edistää riistametsänhoitoa omassa työssään, ja yli 88 prosenttia uskoi riistametsänhoidon ja sen edistämisen kuuluvan toimenkuvaansa.

–Yleinen suhtautuminen riistametsänhoitoa kohtaan oli myönteistä, Suomen riistakeskuksen erikoissuunnittelija Marko Svensberg iloitsee.  Toivottavasti metsätalousyritykset vastaavat asiakkaidensa ja ammattilaisten toiveisiin ja kehittävät riistametsänhoidon palveluitaan, Svensberg jatkaa.

Tutkimus toteutettiin vuonna 2017 Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden osastolla tehtynä pro gradu -työnä. Kyselytutkimuksessa käytetyt yhteystiedot saatiin Suomen metsäkeskukselta. Kyselyihin vastasi 425 metsänomistajaa ja 480 metsäalan toimijaa.

 

Lisätietoa:

Mirja Rantala viestintäsuunnittelija, Suomen riistakeskus p. 029 431 2125

Piia Ikonen projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto p. 050 496 1402