Siirry sisältöön

Riistakolmioiden kesälaskenta alkaa ensi viikolla

Riistakolmiot lasketaan 25.7. – 5.8. koko maassa. Suomen riistakolmiolaskennat kahdesti vuodessa ovat koko maailmassa ainutlaatuinen vapaaehtoisponnistus, jonka perusteella ratkaistaan kanalintujen metsästysajat vielä samalle syksylle. Metsästäjien on syytä muistaa, että vähäinen tieto riistakannoista saattaa johtaa metsästysaikojen tarpeettoman voimakkaaseen rajoittamiseen.

Metsäkanalintukannat selvitetään riistakolmiolaskennoilla tänä vuonna 25.7. – 5.8.2015. Lintukannoissa on suuria vaihteluita eri vuosina, joten riistakolmiolaskennat ovat ainoa tapa selvittää vuotuinen metsäkanalintutilanne. Ainoastaan 5.8. mennessä laskettujen kolmioiden tulokset ovat käytettävissä syksyn metsästysajoista päätettäessä, joten on erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni kolmio lasketaan reilun viikon kuluessa elokuun alkuun mennessä. Jos laskentaa ei pystytä järjestämään aikarajan puitteissa, kannattaa se kuitenkin tehdä mahdollisimman pian. Myöhemmin laskettujen kolmioiden tuloksia käytetään esimerkiksi päätettäessä teeren talvimetsästyksestä.

Laskentatulokset pyydetään palauttamaan mahdollisimman nopeasti, ensisijaisesti sähköisesti riistakolmiot.fi -palvelussa.  Laskentatietojen palauttamiseen sähköisesti tarvitaan Oma riista -tunnukset, jotka voi luoda Oma riista -palvelun sivuilla. Laskentatulosten tallentamisen lisäksi riistakolmiot.fi -palvelussa voi hakea tietoa sekä oman kolmionsa että riistanhoitoyhdistysten ja -alueiden laskennan tuloksista. Palvelusta voi seurata kolmioiden laskennan etenemistä koko Suomessa.

Luonnonvarakeskus analysoi riistakolmiolaskentojen tulokset. Suomen riistakeskus antaa tulosten pohjalta esityksen metsäkanalintujen metsästysajoiksi maa- ja metsätalousministeriölle, joka päättää metsästysajat elokuun loppuun mennessä.  Ajat tulevat Suomen riistakeskuksen verkkosivuille heti, kun asetukset on vahvistettu. Kaikkien riistalajien metsästysajat julkaistaan 9. syyskuuta ilmestyvässä Metsästäjä-lehdessä.

Lisätietoja:

Olli Kursula, riistasuunnittelija, Suomen riistakeskus
029 431 2242, olli.kursula@riista.fi

Katja Ikonen, suunnittelija, Luonnonvarakeskus
029 532 7010, katja.ikonen@luke.fi