Siirry sisältöön

Riekon metsästykseen esitetään rajoituksia

Heinä-elokuun vaihteessa tehtyjen riistakolmiolaskentojen perusteella metsäkanalintujen pesinnät ovat onnistuneet tänä vuonna pääosin suotuisasti ja kannat ovat vahvistuneet viime vuoteen verrattuna. Koko maan metsotiheys kasvoi edellisvuodesta 36 prosenttia, teerellä kahdeksan prosenttia ja pyyllä 13 prosenttia. Riekkokanta on kuitenkin edelleen Ylä-Lappia lukuun ottamatta heikko, vaikka paikoin muuallakin tiheydet ovat kohonneet.

Maa- ja metsätalousministeriön lausuntokierrokselle lähetetyssä asetusluonnoksessa riekon metsästys kiellettäisiin kokonaan Pohjois-Pohjanmaalla Kalajoki- ja Pyhäjokilaaksoissa. Muualla Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Lapin maakunnassa lukuun ottamatta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia metsästyskautta lyhennettäisiin loppupäästä kieltämällä metsästys lokakuun ajan. Tällä alueella metsästys olisi sallittua 10.–30.9. välisenä aikana.

Ylä-Lapissa riekkokanta on linjalaskentojen tulosten mukaan runsastunut joten Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa riekon metsästys olisi sallittua normaalisti 10.9.−31.3. Riekon metsästys on kielletty jo aiemmin Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa viime vuonna annetulla kolmevuotisella asetuksella (457/2012). Muualla maassa riekko on rauhoitettu metsästysasetuksella.

Riistakolmiolaskentojen perusteella metson metsästysaikaa ei rajoitettaisi muualla kuin Varsinais-Suomessa ja pääosassa Uudenmaan maakuntaa, joissa metson metsästys on kielletty kokonaan viime vuonna annetulla kolmevuotisella kiellolla (MMM asetus 456/2012). Teeren ja pyyn metsästysaikoihin ei esitetä rajoituksia missään osassa maata.

Esitetyt metsästyskiellot perustuvat Suomen riistakeskuksen tekemään esitykseen, joka pohjautuu juuri valmistuneiden riistakolmiolaskentojen ja Ylä-Lapin riekkolaskentojen tuloksiin. Riekon metsästystä on edelleen rajoitettava, vaikka riekon pesintä onnistui hyvin ja laskennoissa todetut tiheydet kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna, sillä riekkokanta on edelleen pieni maan pohjoisinta aluetta lukuun ottamatta.

Metsästysaikojen rajoittamisjärjestelmä uudistettiin vuonna 2011 voimaan tulleen riistahallintouudistuksen yhteydessä. Uusi laki antaa mahdollisuuden rajoittaa metsäkanalintujen metsästystä vielä ennen tulevan metsästyskauden alkamista. Rajoitusten perusteena käytetään tuoreita Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen koostamia laskentatuloksia. Ministeriö varmistaa asetusten avulla, että metsästystä harjoitetaan metsästyslaissa säädetyn kestävän käytön periaatteen mukaisesti. Ennen asetuksen antamista ministeriön on kuultava niitä riistanhoitoyhdistyksiä, joita esitetty metsästyskielto koskee. Riistanhoitoyhdistysten kuulemista varten Suomen riistakeskus järjestää internetkyselyn, jonka kautta riistanhoitoyhdistykset voivat antaa lausuntonsa sähköisesti.

Lue tiedote Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.