Siirry sisältöön

Räjähdevarastoille vaaditaan hälytyslaitteisto

Räjähdevarastojen turvallisuusvaatimukset ovat muuttuneet syyskuun alussa. Varastoille vaaditaan tulevaisuudessa hälytyslaitteisto. Vaatimus esitetään 1.9.2015 voimaan saatetussa asetuksessa.

Räjähteiden valmistusta, käsittelyä, varastointia, säilytystä, kauppaa, ilotulitusnäytöksiä ja ilotulitteiden käyttöä sekä maahantuontia koskevia asioista säädellään nyt vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005), räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta annetussa asetuksessa (819/2015) ja viimeisenä voimaan saatetussa räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (1101/2015).

Räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimusasetus (1101/2015) korvaa entisen kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen räjähdystarvikkeista (130/1980). Asetuksessa on pyritty nykyaikaistamaan vaatimuksia ja yhtenäistämään niitä kemikaalisäädösten kanssa sekä ottamaan huomioon emulsioräjähteiden valmistuksen ja käytön lisääntyminen.

Asetuksessa esitetään räjähteiden valmistus- ja käsittelylaitoksen, siirrettävän valmistuslaitoksen, pysyvän ja tilapäisen räjähdevaraston, kaupan räjähdevaraston sekä säilytyksen yleisiä turvallisuusvaatimuksia ja minimietäisyyksiä eri kohteisiin.

Mikä muuttuu?

  • Säädöksessä on vaatimus hälytyslaitteiston asentamisesta räjähdevarastoille ja säädöksessä on entistä tarkemmin annettu vaatimuksia räjähteiden säilytyksestä.
  • Tilapäisen asutun rakennuksen suojaetäisyysvaatimus muuttuu vastaamaan asutun rakennuksen suojaetäisyyttä. Nykyiset vapaa-ajan asunnot siis rinnastetaan vakituisiin asuinrakennuksiin.
  • Patruunoiden kotisäilytyksessä on kaapin palorasituksen keston vaatimusta ja merkintää tarkennettu.
  • Räjähdekaupan vastuuhenkilön pätevyystodistus on voimassa vain 10 vuotta, jonka jälkeen tutkinto on uusittava.

Mitä räjähdelaitosten ja -varastojen pitää tehdä?

Asetuksessa on annettu velvoite vanhoille, ennen asetuksen voimaantuloa luvan saaneille tehtaille ja varastoille selvittää asetuksessa säädettyjen vaatimusten täyttyminen ja laatia suunnitelma aikatauluineen vaatimuksia vastaavan turvallisuustason saavuttamiseksi. Selvitystä ja suunnitelmaa käsitellään laitoksen seuraavalla määräaikaistarkastuksella. Selvitys ja suunnitelma on tehtävä 1.1.2018 mennessä.

Taustoja vaatimusten muutoksille

Hälytyslaitteistovaatimus on käytännössä hoidettu tähän saakka lupapäätöksen ehtona, mutta nyt asia on kirjattu säädökseen. Tilapäisen asunnon suojaetäisyyden muutos tarkoittaa käytännössä mökkejä.

–  Nykymökit ovat usein ympärivuotisessa käytössä ja siksi niiden rinnastaminen asuinrakennukseen katsottiin tarpeelliseksi, ylitarkastaja Timo Kukkola taustoittaa turvallisuusvaatimuksia.

Kotisäilytyksen patruunakaapin palorasituksen kestosta ei ole aikaisemmin ollut näin tarkkaa vaatimusta. Tähän asti vaatimus on ollut vain säilyttää patruunat ja ruuti riittävän huolellisesti ja varovaisesti, että ne eivät asiattomien haltuun, lukitussa kaapissa ja erossa lämmityslaitteista ja tulenkäsittelystä. Nyt vaaditaan, että patruunakaappi kestää 30 minuuttia palorasitusta.

– Se voidaan saavuttaa erilaisia puu- tai mineraalipohjaisia rakennusmateriaaleja käyttäen. Vaatimus ei tarkoita, että patruunoiden kotisäilyttäjät joutuisivat hankkimaan massiivisen paloluokitellun CE-hyväksynnän omaavan kaapin, Kukkola sanoo.

 

Lisätietoja Tukesilta:

Timo Kukkola, ylitarkastaja, Tukes, 029 5052 358, timo.kukkola@tukes.fi

Lue alkuperäinen tiedote Tukesin verkkosivuilta