Siirry sisältöön

Pyyntiluvat itämerennorpan metsästykseen myönnetty

Suomen riistakeskus on myöntänyt sata pyyntilupaa itämerennorpan metsästykseen tulevalle metsästyskaudelle. Itämerennorpan metsästys on tänä vuonna pyyntiluvanvaraista, kun se ennen on ollut mahdollista vain vahinkoperusteisin poikkeusluvin.

Itämerennorppaa voidaan metsästää pyyntiluvilla ainoastaan Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella, johon kuuluvat riistakeskusalueet Rannikko-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Oulu ja Lappi. Näillä alueilla kanta on vahvistunut merkittävästi viime vuosina, ja kannan kasvu on nopeutunut. Tämän vuoden lentolaskentatietojen perusteella Perämeren jäillä laskentakanta oli noin 17 400 itämerennorppaa. Kanta-arvion yläraja on todennäköisesti yli 20 000 yksilöä.

Itämerennorppaa saa metsästää pyyntiluvilla syksyllä 1.9.–15.10.2015 sekä keväällä 16.4.–31.5.2016. Aikaisempina vuosina itämerennorpan metsästys on ollut mahdollista ainoastaan vahinkoperusteisin poikkeusluvin. Itämerennorpan metsästyksellä pyritään ehkäisemään hylkeiden ammattikalastukselle aiheuttamia vahinkoja.

Hylkeenmetsästäjät ovat hyvin koulutettuja. Koulutukseen kuuluu muun muassa pyyntimenetelmien, varusteiden, pyyntietiikan sekä saaliin talteenoton ja käsittelyn läpikäynti. Suomessa ja Ruotsissa on sama hylkeenpyyntikoulutusohjelma.

Hylkeenpyynti tapahtuu pääsääntöisesti kahden metsästäjän voimin (ampuja + veneenkuljettaja). Ampumisen tulee tapahtua aina maalta tai jäältä, ei veneestä. Pyyntiluvanvaraisella metsästyksellä pyritään ylläpitämään norppien ihmispelkoa ja ihmistoimintoja väistävää käyttäytymistä.