Siirry sisältöön

Poikkeuslupa yhden suden pyyntiin Kalajokilaaksoon

Suomen riistakeskus on myöntänyt susien aiheuttamien vahinkojen ja turvallisuusuhkan perusteella poikkeusluvan yhden suden pyyntiin Kalajoen ja Sievin kuntien raja-alueelle.

Sudet ovat aiheuttaneet merkittävää vahinkoa karjankasvatukselle tappamalla lyhyen ajan kuluessa kolmesti lampaita ja neljännellä kerralla ylämaankarjan naudan. Viimeisin lampaiden tappo sattui 31.8.2015 vastaisena yönä, jolloin susi tappoi Sievin Ruuttilassa 15 lammasta. Lisäksi sudet ovat liikkuneet toistuvasti pihapiireissä ja asutuksen läheisyydessä. Susista on tehty poikkeuksellisen paljon näköhavaintoja kesän kuluessa. Kymmenet näköhavainnot kertovat suden pelottomuudesta alueella. Todennäköisesti susi on vienyt myös yhden koiran pihapiiristä.

Susien aiheuttamat lammasvahingot on tehty asutuksen välittömässä läheisyydessä. Poikkeuslupa on myönnetty rajatulle alueelle vahinkojen kohteena olleille tiloille ja niiden välittömään lähiympäristöön, jotta voidaan varmistua pyynnin kohdentumisesta vahinkoja aiheuttaneeseen susiyksilöön. Poikkeuslupa ei mahdollista pyyntiä laajemmalla alueella.

Poikkeusluvan avulla pyritään estämään välittömiä lisävahinkoja. Lisäksi vahinkoja pyritään jatkossa estämään mm. suurpetoaidoilla. Poikkeusluparatkaisussa on otettu huomioon viranomaisten tiedot tapahtuneista vahingoista, alueella tehdyt susihavainnot sekä muut saadut selvitykset. Poikkeuslupa on voimassa 21 vuorokautta.

Lisätietoja

Hepo-oja, Harri

  • Riistapäällikkö, Oulu (Toimivapaalla)
  • Metsälainsäädäntö ja metsäriistan elinympäristöt
  • 029 431 2262
  • harri.hepo-oja@riista.fi