Siirry sisältöön

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus keskeyttänyt Kuhmon susilauman metsästyksen täytäntöönpanon

Hallinto-oikeus kieltää Suomen riistakeskuksen päätöksen täytäntöönpanon koskien Kuhmon susilauman kannanhoidollista metsästystä. Päätös koskee lauman kahdeksaa sutta. Hallinto-oikeus antaa vireillä oleviin valitusasioihin ratkaisun erikseen.

Hallinto-oikeus toteaa, että poikkeuslupa koskee metsästyslain 41 a §:n 3 momentin nojalla myönnettyä niin sanottua kannanhoidollista suden metsästystä. Lupaa ei ole myönnetty metsästyslain 41 a §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdan nojalla erityisen merkittävän vahingon ehkäisemiseksi tai yleisen turvallisuuden kannalta pakottavista syistä. Asiassa esitettyihin, muun muassa suden suotuisan suojelutason määrittämiseen liittyviin seikkoihin nähden ja kun muutoksenhaku voi käydä päätöksen välittömän täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi, hallinto-oikeus harkitsee oikeaksi keskeyttää päätöksen täytäntöönpanon.

Hallinto-oikeuden päätös (oikeus.fi)

Lisätietoja

Härkönen, Sauli

  • Julkisten hallintotehtävien päällikkö
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi