Siirry sisältöön

Pohjois-Savoon lähes 2500 hirven pyyntilupaa

Suomen riistakeskuksen Pohjois-Savon alueelle on myönnetty tulevan syksyn metsästyskaudelle 2465 hirven pyyntilupaa. Ne mahdollistavat tarvittaessa noin 750 hirveä viime syksyä suuremman kaatomäärän eli noin 3200 hirven kaatamisen. Hirven pyyntilupia myönnettiin noin 8 % edellisvuotta enemmän. Lupamäärä kasvoi alueen eteläisillä hirvitalousalueilla (Pohjois-Savo 3 ja Pohjois-Savo–Etelä-Savo). Alueen pohjoisilla hirvitalousalueilla (Pohjois-Savo 1 ja 2) lupamäärä on viimevuotisella tasolla. Myönnettyjen valkohäntäpeuran pyyntilupien määrä, 290 kpl, oli noin 50 pyyntilupaa edellistä vuotta suurempi. (Taulukko 1).

Viime syksyn jahdin jälkeen kanta oli tavoitetiheydessä 2,5–3,5 hirveä /1000 ha, lukuun ottamatta hirvitalousalue Pohjois-Savo–Etelä-Savoa, jossa kannan tiheys viime vuoden jahdin jälkeen oli 3,6 hirveä / 1000 ha. Hirven aiheuttamat korvatut metsävahingot olivat viime vuonna alhaisimmalla tasolla (16030 euroa) moneen vuoteen. Vastaavasti hirveä ravintonaan käyttävän karhun aiheuttamat vahingot ovat olleet viime vuodet hirvivahinkoja selkeästi korkeammalla tasolla ja olivat viime vuonna   noin 33500 euroa.

Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa aikuisen hirvieläimen tai kaksi vasaa. Edelleen monelle alueelle haettiin ja myönnettiin lupia enemmän kuin laskennallisesti oli tarpeen. Näillä niin sanotuilla pankkiluvilla voidaan varautua mahdolliseen kanta-arvion epätarkkuuteen, jos hirviä onkin maastossa arvioitua enemmän. Pankkilupia voidaan kohdentaa joustavasti hirvitihentymiin ja alueille, joissa hirvet aiheuttavat vahinkoja. Tulevana syksynä vaaditaan metsästäjiltä tarkkaa harkintaa siitä, kuinka suuri osa pankkiluvista käytetään.

Pohjois-Savon alueellisen riistaneuvoston asettama hirvitalousalueittainen talvehtivan hirvikannan tavoitetiheys on 2,5–3,5 hirveä / 1000 ha. Pääosalla maakunnan aluetta syksyn metsästyksen tavoitteena on pitää hirvikanta viimevuotisella tasolla, alueelliset erot huomioiden. Valkohäntäpeuran osalta tavoitteena on kannan hallittu leviäminen ja kasvu paikallinen vahinkotilanne huomioiden.

Valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin haettu määrä. Pohjois-Savo on valkohäntäpeuran levinneisyyden reuna-aluetta, ja metsästysoikeuden haltijoita on ohjeistettu metsästämään harkiten ja valikoiden paikallisen peurakannan mukaan. Myönnetyistä valkohäntäpeuran pyyntiluvista on viime vuosina käytetty keskimäärin noin kymmenen prosenttia.

 

Paikallisten riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajien yhteystiedot.

 

Taulukko 1. Myönnetyt hirvieläinten pyyntiluvat, Pohjois-Savo
Hirvi Valkohäntäpeura
Riistanhoitoyhdistys 2022 2021 2022 2021
Iisalmen rhy 79 87 12 12
Juankosken rhy 102 73 2 0
Kaavin rhy 95 117 0 0
Karttulan rhy 59 57 15 15
Keiteleen rhy 82 74 28 28
Kiuruveden rhy 108 132 8 0
Koillis-Savon rhy 168 134 10 4
Kuopion rhy 78 51 21 14
Lapinlahden rhy 82 105 0 0
Leppävirran-Varkauden rhy 260 176 30 20
Maaningan rhy 62 60 5 5
Nilsiän rhy 141 133 0 0
Pielaveden rhy 145 126 28 24
Rautalammin rhy 90 86 29 28
Rautavaaran rhy 104 127 0 0
Siilinjärven rhy 55 50 5 5
Sonkajärven rhy 173 172 0 0
Suonenjoen rhy 122 120 46 44
Tervon rhy 59 37 9 3
Varpaisjärven rhy 110 103 0 0
Vehmersalmen rhy 117 96 7 7
Vesannon rhy 66 50 35 32
Vieremän rhy 108 106 0 0
Yhteensä 2465 2272 290 241

 

Lisätietoja

Tanskanen, Jouni

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Savo
  • Alueellinen viestintä
  • 029 431 2301
  • jouni.tanskanen@riista.fi

Kervinen, Matti

  • Erikoissuunnittelija, Pohjois-Savo
  • Riistatiedon määrittelyt
  • 029 431 2234
  • matti.kervinen@riista.fi