Siirry sisältöön

Pohjois-Savoon lähes 2300 hirven pyyntilupaa

Suomen riistakeskuksen Pohjois-Savon alueelle on myönnetty tulevan syksyn metsästyskaudelle 2 272 hirven pyyntilupaa. Ne mahdollistavat tarvittaessa viimesyksyisen kaatomäärän eli noin 3000 hirven kaatamisen. Hirven pyyntilupia myönnettiin noin 20 % edellisvuotta vähemmän ja valkohäntäpeuran pyyntilupien määrä, 241 kpl, oli viimevuotisella tasolla. (Taulukko 1).

Hirvikantaa on Pohjois-Savossa pienennetty viimeiset neljä vuotta ja viime syksyn jahdin jälkeen kanta oli kaikilla hirvitalousalueilla tavoitetiheydessä 2,5-3,5 hirveä /1000 ha. Kannan pienentymisestä johtuen hirven aiheuttamat korvatut metsävahingot olivat viime vuonna alhaisimmalla tasolla (17290 euroa) moneen vuoteen. Vastaavasti maakunnan karhuvahingot olivat kasvaneet noin 42000 euroon.

Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa aikuisen hirvieläimen tai kaksi vasaa. Edelleen monelle alueelle haettiin ja myönnettiin lupia enemmän kuin laskennallisesti oli tarpeen. Näillä niin sanotuilla pankkiluvilla voidaan varautua mahdolliseen kanta-arvion epätarkkuuteen, jos hirviä onkin maastossa arvioitua enemmän. Pankkilupia voidaan kohdentaa joustavasti hirvitihentymiin ja alueille, joissa hirvet aiheuttavat vahinkoja. Tulevana syksynä vaaditaan metsästäjiltä tarkkaa harkintaa siitä, kuinka suuri osa pankkiluvista käytetään.

Pohjois-Savon alueellinen riistaneuvosto asetti kuluvan vuoden maaliskuussa maakunnan hirvitalousalueille talvehtivan hirvikannan tavoitetiheydeksi 2,5–3,5 hirveä / 1000 ha. Pääosalla maakunnan aluetta syksyn metsästyksen tavoitteena on pitää hirvikanta viimevuotisella tasolla, alueelliset erot huomioiden. Valkohäntäpeuran osalta tavoitteena on vahinkotilanne huomioiden kannan hallittu leviäminen ja kasvu.

Valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin haettu määrä. Pohjois-Savo on valkohäntäpeuran levinneisyyden reuna-aluetta, ja metsästysoikeuden haltijoita on ohjeistettu metsästämään harkiten ja valikoiden paikallisen peurakannan mukaan. Myönnetyistä valkohäntäpeuran pyyntiluvista on viime vuosina käytetty keskimäärin reilu kymmenen prosenttia.

 

Paikallisten riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajien yhteystiedot.

Pohjois-Savon-hirvi-ja-valkohantapeuraluvat-2021-yhdistyksittain (xlsx)

Lisätietoja

Tanskanen, Jouni

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Savo
  • Alueellinen viestintä
  • 029 431 2301
  • jouni.tanskanen@riista.fi