Siirry sisältöön

Pohjois-Savon hirvijahdin väliarvio

Maakunnan alueella on kuuden ensimmäisen viikon aikana kaadettu yhteensä 2371 hirveä. Määrä on noin 200 hirveä suurempi, kuin vuotta aiemmin kyseisellä ajanjaksolla. Kuluvalle syksylle myönnetyt pyyntiluvat mahdollistavat noin 3 800 eläimen kaatamisen.

Verotus on ollut hiukan urosvoittoista ja vasoja on kaadettu alueilta keskimäärin hyvin. Lupamäärä näyttäisi tilastollisesti olevan mitoitettu maakuntatasolla tavoitteiden mukaisesti, mutta aluekohtaiset vaihtelut ovat edelleen suuria. Metsästäjillä on vastuu hirvikannan hoidon tavoitteiden toteutumisesta.

Marraskuun 6. päivään mennessä pyyntilupien käyttöaste oli 60 %. Aikuisia uroksia oli ammuttu 565 kpl, aikuisia naaraita 555 kpl ja vasoja 1251 kpl. Urosten osuus saaliissa oli 50,4 % ja vasaprosentti oli 52,8 %.

Kuluvan syksyn metsästyksen tavoitteena on hirvikannan pienentäminen tihentymäalueilla ja heikoimman hirvikannan alueilla kannan vahvistaminen sekä jäljelle jäävän hirvikannan uros-naaras -suhteen saaminen lähemmäs luontaista tilaa eli noin 1,5 naarasta yhtä urosta kohti. Jotta tavoite saavutettaisiin, niin aikuisia naaraita tulisi kaataa uroksia enemmän.

Metsästäjien tulee pyrkiä huolehtimaan, että metsään jää ennalta sovittujen tavoitteiden mukainen hirvikanta 2,5 – 3,5 hirveä/tuhatta hehtaaria kohden. Riistakeskus on suositellut luvansaajia jättämään hirvilupia ns. lupapankkeihin. Pankkilupia käytetään, jos syksyn metsästyksen ja hirvihavaintojen sekä mahdollisten lumelta suoritettavien maastolaskentojen perusteella siihen on tarvetta.

Hirvikantaa hoidetaan seuruetasoa suuremmilla alueilla, joten suositusten toteutumista ja pankkilupien käyttöä tulee toteuttaa yhteistyössä naapuriseurueiden kanssa riistanhoitoyhdistyksen kokonaistilanne huomioiden. Myös rhy -rajat ylittäviä keskusteluja hirvikannasta kannattaa käydä. Pankkiluvilla metsästystä voidaan painottaa alueille, joilla on ollut hirvivahinkoja ja hirviä on jäämässä asetettua tavoitetasoa enemmän.

Lisätietoja

Tanskanen, Jouni

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Savo
  • Alueellinen viestintä
  • 029 431 2301
  • jouni.tanskanen@riista.fi

Salo, Ohto

  • Riistapäällikkö, Kaakkois-Suomi
  • Metsästyslain 40 § , 41 c § ja 41 d § mukaiset luvat, Villisika
  • 029 431 2305
  • ohto.salo@riista.fi