Siirry sisältöön

Pohjois-Karjalan hirvisaalis 1 700 hirveä

Pohjois-Karjalassa metsästettiin tammikuun puolivälissä päättyneellä metsästyskaudella 1741 hirveä. Kaadetuista hirvistä aikuisia oli 1068 ja vasoja 673. Kaatomäärä oli lähes sama kuin edellisellä metsästyskaudella ja lähellä viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoa.

Edellisvuoteen verrattuna hirvisaaliin määrä pieneni Joensuun seudun, Liperin, Lieksan ja Valtimon riistanhoitoyhdistysten alueilla. Muualla maakunnassa saaliin määrä kasvoi tai pysyi ennallaan. Kappalemääräisesti eniten hirviä metsästettiin Juuassa, jossa saaliiksi tuli 328 hirveä. Pienin saalismäärä oli Valtimolla, jossa metsästettiin 42 hirveä. Maakunnassa kaadetuista aikuisista hirvistä 51 prosenttia oli uroksia.

Riistaneuvosto on asettanut hirvitalousalueittain metsästyksen jälkeiseksi tiheystavoitteeksi 2,2-3,0 hirveä tuhannella hehtaarilla. Luonnonvarakeskuksen verotusennusteen mukaan kaikilla hirvitalousalueilla oltaisiin pääsemässä asetettuun tavoitteeseen. Luonnonvarakeskus antaa arvion metsästyksen jälkeisestä hirvikannasta myöhemmin keväällä.

Pohjois-Karjalassa metsästäjät käyttivät hirvenmetsästykseen 38 700 henkilötyöpäivää.

Lisätietoja riistapäällikkö Juha Kuittinen 029 4312291