Siirry sisältöön

Pohjois-Karjalaan 1502 hirvenpyyntilupaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Karjalaan 1502 hirvenpyyntilupaa tulevalle metsästyskaudelle. Myönnetty lupamäärä on hieman suurempi kuin metsästyskaudella 2018. Tuolloin pyyntilupia oli myönnetty 1450 ja saaliiksi tuli 1692 hirveä. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa.

Tulevan syksyn metsästyksen tavoitteena on pienentää hirvikantaa maakunnan länsi- ja eteläosassa. Näillä alueilla on käytössä peruslupien lisäksi ns. pankkilupia, joiden käytön luvanhakijat harkitsevat hirvitilanteen mukaan. Maakunnan itä- ja pohjoisosassa hirvikanta pyritään pitämään vähintään nykyisen suuruisena.

Luonnonvarakeskus arvioi Pohjois-Karjalan hirvikannaksi edellisen metsästyskauden jälkeen noin 4800 hirveä. Koko maapinta-alaan suhteutettuna hirvitiheys oli 2,7 hirveä tuhannella hehtaarilla.

Pohjois-Karjalan riistaneuvosto on asettanut tavoitteeksi pitää hirvitiheys kaikilla neljällä hirvitalousalueella välillä 2,2 – 3,0 hirveä tuhannella hehtaarilla. Hirvikannan rakenteen osalta tavoitteena on pitää lehmä/sonni -suhde lähivuosina tasolla 1,6. Viime syksyn havaintoaineiston mukaan lehmä/sonni -suhdeluku oli hirvitalousalueittain 1,3 – 2,0.

Hirvenpyyntiluvanhakijoita oli Pohjois-Karjalassa tänä vuonna 153.

 

Lisätietoja: riistapäällikkö Juha Kuittinen 029 431 2291