Siirry sisältöön

Pohjois-Karjalaan 1 253 hirvenpyyntilupaa

Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Karjalaan 1 253 hirvenpyyntilupaa tulevalle metsästyskaudelle.

Myönnetty lupamäärä on 25 prosenttia suurempi kuin edellisellä metsästyskaudella. Edellisellä metsästyskaudella pyyntilupia myönnettiin 998 ja hirviä metsästettiin 1 162. Myönnetyt lupamäärät ovat riistanhoitoyhdistysten tekemien verotussuunnitelmien mukaisia.

Pyyntilupien määrä lisääntyi selvästi maakunnan länsiosan hirvitalousalueella. Myös maakunnan pohjoisosan ja keskiosan hirvitalousalueilla lupamäärä kasvoi edellisvuodesta. Eteläisellä hirvitalousalueella edellisen metsästyskauden metsästys pienensi hirvikantaa ja siellä lupamäärä pienenee 12 prosenttia.

Luonnonvarakeskus arvioi Pohjois-Karjalan hirvikannaksi edellisen metsästyskauden jälkeen 4 990 hirveä. Määrä oli 470 hirveä suurempi kuin vuotta aiemmin. Koko maapinta-alaan suhteutettuna hirvitiheys oli 2,8 hirveä tuhannella hehtaarilla. Pohjois-Karjalan riistaneuvosto on asettanut hirvitalousaluekohtaiseksi tiheystavoitteeksi 2,5–3,1 hirveä tuhannella hehtaarilla.

Hirvenmetsästyskausi alkaa lokakuun toisena lauantaina ja päättyy 15.1.2025.

Hirvenpyyntiluvanhakijoita oli Pohjois-Karjalassa tänä vuonna 190.

Hirvenpyyntiluvat riistanhoitoyhdistyksittäin kaudelle 2024 (pdf)

 

Lisätietoja

Kuittinen, Juha

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Karjala
  • Eettinen metsästys
  • 029 431 2291
  • juha.kuittinen@riista.fi