Siirry sisältöön

Pohjois-Hämeeseen poikkeusluvat 18 ilveksen pyyntiin

Suomen riistakeskus on myöntänyt joulukuun alusta alkavalle pyyntikaudelle kannanhoidollisen poikkeusluvan 18 ilveksen metsästykseen. Poikkeusluvat on kohdennettu tiheimmille ilvesalueille. Kannansäätelyllä pyritään pitämään ilveskanta vakaana ja säilyttämään eläinten ihmisarkuutta.

Luonnonvarakeskus on arvioinut Pohjois-Hämeen ilveskannaksi ennen alkavaa metsästyskautta 140 – 150 yli vuoden ikäistä yksilöä. Kanta-arvio säilyi edelliseen vuoteen nähden samana. Arvio ilvesten määrästä perustuu petoyhdyshenkilöiden tarkastamiin ja Tassu -järjestelmään kirjattuihin pentuehavaintoihin. Vuonna 2018 arvioitiin Pohjois-Hämeessä olleen noin 24 ilvespentuetta.

Havainnot suurpetojen pentueista tai asutuksen lähellä liikkuvista eläimistä tulee ilmoittaa tuoreeltaan lähimmälle petoyhdyshenkilölle tai riistanhoitoyhdistykselle. Yhteystiedot löytyvät riistakeskuksen sivuilta www.riista.fi .

Ilveksen metsästysaika päättyy 29. helmikuuta.

Lisätietoja:
Suomen riistakeskus Pohjois-Häme
Riistapäällikkö Jani Körhämö 029 431 2281