Siirry sisältöön

Oikeuskanslerinviraston ratkaisu susikanteluun

Suomen riistakeskuksen Tohmajärvelle vuosina 2020 ja 2021 myöntämistä susien poikkeusluvista kanneltiin oikeuskanslerinvirastoon. Kantelussa moitittiin riistakeskuksen menettelyä poikkeuslupakäsittelyssä suhteessa hallinto-oikeuden toimivaltaan, valittajan oikeusturvaan ja hyvän hallinnon oikeusperiaatteiden toteutumiseen. Kantelussa kyseenalaistettiin myös Suomen riistakeskuksen viranomaisasema perustuslain ja hallintolain säännösten nojalla.

Ratkaisussaan apulaisoikeuskansleri toteaa, ettei Suomen riistakeskuksen menettelyssä ei havaittu sellaista lainvastaista tai muutoin virheellistä menettelyä taikka lainmukaisen harkintavallan ylitystä, joka antaisi aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Oikeuskanslerinviraston päätös (PDF)

 

Lisätietoja

Paasimaa, Marko

  • Riistapäällikkö, Kainuu
  • Suurpetojen poikkeusluvat, lupahallintopäällikkö
  • 029 431 2232
  • marko.paasimaa@riista.fi