Siirry sisältöön

MMM vahvisti tulevan metsästyskauden ilveskiintiön

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuksen poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen kannanhoidollisesta metsästyksestä kaudella 1.12.2018–28.2.2019. Ilveskiintiö (205) on viime vuotta (404) reilusti pienempi, ja metsästystä suunnataan erityisesti sellaisille alueille, joilla ilveskanta on tiheämpi ja suhteellisen vakaa edellisvuosiin verrattuna.

Poronhoitoalueella, jossa metsästys on ollut mahdollista jo lokakuun alusta, poikkeuslupien määrää ei rajoiteta. Myöskään mahdollisia merkittäviä vahinkoja tai vahingonuhkaa aiheuttavien yksilöiden poistamiseksi myönnettäviä poikkeuslupia ei rajoiteta.

Tavoitteena kannan laskun tasoittuminen

Suomessa on tällä hetkellä Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan noin 1865–1990 yli vuoden ikäistä ilvestä eli noin 21 prosenttia vähemmän kuin viime syksynä (2 355–2 495). Kannan kasvun taittuminen selittyy todennäköisesti sillä, että vuosia jatkuneen tavoitteellisen metsästysverotuksen vaikutukset ovat alkaneet nyt tulla näkyviin. Kiintiön pienentämisellä pyritään kannan laskun tasoittumiseen.

Päätöksellä tähdätään muualla kuin poronhoitoalueella noin 11 prosentin verotusasteeseen, kun vastaava luku viime vuonna oli 17,4 prosenttia. Lupien käyttöaste on yleensä korkea.

Poikkeuslupia myönnetään erityisesti tihentymäalueille

Ilveskanta ei ole viime vuoteen verrattuna kasvanut millään Suomen alueella, mutta kannan lasku on ollut tietyillä alueilla muita alueita loivempaa tai pysynyt lähes edellisen vuoden tasolla. Tällaisia alueita on erityisesti Etelä-Savossa, Kaakkois-Suomessa, Pohjois-Hämeessä, Rannikko-Pohjanmaalla ja Uudellamaalla. Suomen Riistakeskuksen tulee asetusmuistion mukaan suunnata metsästystä erityisesti näille alueille.

Hieman enemmän kanta on laskenut Oulun seudulla ja Satakunnassa, ja eniten Kainuussa, Keski-Suomessa, Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Varsinais-Suomessa.

Poronhoitoalueella ilveskannan koon arvioidaan hieman laskeneen edellisestä vuodesta, joskin alueen kanta-arvioon liittyy muuta maata enemmän epävarmuustekijöitä.

Vuotta vanhempien ilvesten arvioitu yksilömäärä ennen metsästyskautta vuosina 2004–2018 koko Suomessa. Lähde: Luonnonvarakeskus.

MMM:n asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2018–2019
Ilvesmuistio 2018-2019

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisasiantuntija Jussi Laanikari, p. 040 733 6229, etunimi.sukunimi@mmm.fi