Siirry sisältöön

MMM: Maa- ja metsätalousministeriö haluaa kieltää ravintohoukuttimen käytön vesilintujen metsästyksessä – Kyseessä kolmen vuoden kokeilu

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle asetusluonnokset, joilla rajoitetaan taantuvien vesilintujen metsästystä. Punasotkan ja tukkakoskelon metsästyskieltoja jatkettaisiin kolmella vuodella. Samoin allin metsästyksen kieltoa jatkettaisiin sisämaassa. Merialueella metsästäjäkohtainen saaliskiintiö olisi edelleen enintään viisi allia vuorokaudessa. Metsähanhen metsästys sallittaisiin rajoitetusti viime vuoden tapaan.

Koska jouhisorsan, haapanan, tukkasotkan, lapasorsan, heinätavin ja nokikanan kannat ovat taantuneet jo yli 15 vuoden ajan, kaikkien vesilintujen metsästyksessä kiellettäisiin ravintohoukuttimen käyttö kolmen vuoden määräaikaisen kokeilun ajaksi. Tarkoituksena olisi keventää erityisesti harvalukuisten ja taantuneiden vesilintulajien metsästyspainetta, jotta kannat pääsisivät elpymään ilman, että niiden metsästystä tarvitsee kokonaan kieltää.

Viimeisimpien Luonnonvarakeskuksen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon vesilintulaskentojen perusteella myös neljän tärkeimmän riistasorsalajimme kannat ovat taantuneet viimeisen viiden vuoden aikana. Viimeisimmissä arvioissa myös sinisorsan kanta on laskenut hieman, kun taas tavi-, haapana- ja telkkäkannat ovat laskeneet jo pidemmän aikaa.

Yksi merkittävä syy kantojen laskuun on lintujen houkuttelu viljaruokinnan avulla ammuttavaksi, joka on yleistynyt vesilintujen metsästyksessä. Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan metsästäjät kuljettavat vesistöihin noin kuusi miljoonaa kiloa viljaa vuodessa vesilintujen ruokkimiseksi. Tämä on johtanut erittäin suuriin sorsasaaliisiin, jotka eivät aiemmilla metsästysalueilla ja perinteisillä pyyntikeinoilla olleet mahdollisia. Perinteisesti lintuja pyydetään etsimällä, rantoja kahlaamalla ja soutamalla, lentoreiteillä odottelemalla ja kaaveiden avulla houkuttelemalla, jolloin saalis on muutamia sorsia metsästäjää kohden. Tehostunut metsästys aiheuttaa hyvin todennäköisesti yliverotusta, sillä lähes kaikkien sorsalajien kannat taantuvat. Suomessa pesii merkittävä osa monien EU:n vesilintujen pesimäkannoista.

Ravintohoukuttimen käytön kielto ohjaisi metsästystä vähemmän tehokkaisiin, perinteisiin metsästäjien taitoja vaativiin pyyntitapoihin, kuten houkutuspillien ja kaaveiden käyttöön. Myös suomalaiseen metsästykseen kuuluva riistan etsimisen taito pääsisi taas arvoonsa. Tämä parantaisi todennäköisesti myös metsästyksen sosiaalista hyväksyttävyyttä ja kulttuurista kestävyyttä. Vaikka tavoitteena on pienentää metsästyksen saalismäärää merkittävästi, se ei välttämättä vähentäisi vesilintujen metsästäjien metsästyspäivien kokonaismäärää, joten riistatalouden luoma hyvinvointi ei luultavimmin vähenisi.

Määräaika lausunnoille on 16.6.2021.

Lausuntopyyntö löytyy osoitteesta mmm.fi/lausunnolla.

 

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

erityisasiantuntija Janne Pitkänen, puh. 029 516 2338, etunimi.sukunimi@mmm.fi