Siirry sisältöön

MMM ja YM: YK:n hanhityöryhmä kokoontuu Helsingissä – agendalla hanhikantojen kehitys ja yhteiset toimenpiteet

Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön tiedote.

Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelusopimuksen AEWA:n alaisen kansainvälisen hanhityöryhmän vuosikokous järjestetään Helsingissä 21.-23.6.2022. AEWA ja sen alaiset lajityöryhmät ovat Suomelle tärkeitä meillä esiintyvien muuttavien vesi- ja rantalintujen suojelun ja kestävän käytön kannalta. Neuvottelukokouksessa tarkastellaan uusimpia tietoja hanhikantojen kehityksestä, sekä sovitaan hanhifoorumin mandaattiin kuuluvien populaation osalta mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Valkoposkihanhen osalta keskustellaan mm. poikkeuslupa-ampumisen vaikutuksista eri populaatioiden kehitykseen. Metsähanhen, merihanhen sekä lyhytnokkahanhen osalta näitä metsästävät jäsenmaat sopivat tulevista metsästyskiintiöistä. Suomessa riistalajeihin lukeutuvat metsähanhi ja merihanhi. Suomessa pesivät metsähanhet kuuluvat valtaosin taigametsähanhen alalajiin, jolle on laadittu kansainvälinen hoitosuunnitelma. Syksyisin loka-marraskuussa Kaakkois-Suomen yli muuttaa myös runsaasti tundrametsähanhia. Agendalla ovat myös hanhien aiheuttamat vahingot maataloudelle, työryhmän budjetti tulevalle vuodelle sekä seuranta- ja tutkimustarpeet.

Kokousta isännöivät yhdessä ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö. Suomen delegaatio koostuu työryhmän varsinaisista jäsenistä ministeriöistä, Suomen riistakeskuksesta ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta sekä asiantuntijoista ja sidosryhmäedustajista Suomen ympäristökeskuksesta, Luonnonvarakeskuksesta, Varsinais-Suomen sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksista, Turun yliopistosta, Metsästäjäliitosta ja BirdLife Suomesta.

Yhteistyön tavoitteena on luoda mekanismi hanhipopulaatioiden kestävään hoitoon ja käyttöön

Hanhifoorumi European Goose Management Platform on tärkeä edistysaskel kansainvälisessä yhteistyössä muuttolintujen suojelussa ja metsästyksen kestävyyden varmistamisessa. Foorumin käsittelemiin lajeihin sisältyy sekä taantuneita että runsastuvia lajeja, joihin liittyvistä toimista voidaan näin sopia koko muuttoreittien tasolla.

Työryhmä koostuu valtioiden edustajista ja heidän nimeämistään asiantuntijoista 16 maasta. Myös Euroopan unionin komissio ja keskeiset eurooppalaiset sidosryhmäjärjestöt luonnonsuojelun, metsästyksen sekä maatalouden tiimoilta osallistuvat työryhmän työhön. Yhteistyön avulla hanhikannat pyritään säilyttämään suotuisalla suojelutasolla ja toisaalta vähentämään joidenkin lajien muun muassa maataloudelle aiheuttamia vakavia vahinkoja tai lentoliikenteelle aiheutuvia riskejä.

AEWA-sopimus

Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelusopimus AEWA:n tarkoituksena on edistää vesilintujen ja niiden elinympäristöjen suojelua kokomuuttoreiteillä, eli talvehtimis-, levähdys- ja pesimäalueilla. Sopimusta hallinnoi YK:n ympäristöohjelma UNEP. Sopimus koskee Suomen osalta sekä luonnonsuojelulailla rauhoitettuja lajeja että kaikkia metsästettäviä riistavesilintuja.

Lisätietoja:

Nina Mikander, erityisasiantuntija, ympäristöministeriö
p. 050 571 0992 nina.mikander@gov.fi

Janne Pitkänen, erityisasiantuntija, maa- ja metsätalousministeriö
p. 0295 162 338 janne.pitkanen@gov.fi