Siirry sisältöön

MMM esittää: Ensi talvena saa kaataa enintään 40 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa esitetään vuotuista 40 suden kiintiötä poronhoitoalueen ulkopuolelle metsästysvuosille 2016–2018. Edellinen asetus metsästysvuodelle 2015–2016 koski vain kannanhoidollista metsästystä. Kiintiö oli silloin 46 ja saaliiksi saatiin 43 sutta. Koko metsästysvuoden kokonaispoistuma oli 78 sutta.

Kaksivuotinen suden kannanhoidollinen metsästys arvioitiin juuri. Arvioinnista tiedotettiin 31.10. Metsästystä muutetaan arvioinnin tulosten perusteella niin, että jatkossa susikiintiöön lasketaan mukaan poronhoitoalueen ulkopuolella myös esimerkiksi vahinkoperusteisilla luvilla saatu saalis, poliisin määräyksellä lopetetut sudet sekä liikenteessä tai laittomaan metsästykseen kuolleet sudet. Lupaharkinnassa kiintiön käyttöön vaikuttaisi myös se, minkälaisista yksilöistä sen hetkinen saalis koostuu. Erityisesti Suomen riistakeskus seuraisi alfanaaraiden päätymistä saaliiksi.

Lisäksi poikkeuslupien myöntämisharkinnassa sovelletaan metsästyslain 41 a §:n 1 momentin 2 kohdan (vahinkoperuste) ohella lisäksi 41 a §:n 1 momentin 3 kohtaa (yleisen turvallisuuden ja edun kannalta pakottavat syyt ml. sosiaaliset syyt). Tätä perustetta voidaan käyttää silloin, kun metsästystä tarvitaan lisäämään paikallisten asukkaiden hyväksyntää suurpetoja kohtaan. Poikkeuslupien nojalla tapahtuva metsästys voisi alkaa joustavasti heti myöntämisen jälkeen, jolloin kaikki luvat eivät olisi voimassa samanaikaisesti. Näin voidaan paremmin arvioida annettujen lupien vaikutus susikantaan. Kun lupia myönnetään porrastetusti, voidaan myös paremmin arvioida saaliiksi päätyvien alfanaaraiden määrä ja huomioida se myöhemmissä päätöksissä. Päätöksenteon tukena toimisivat reviiriyhteistyöryhmät ja joillakin alueilla suurpetoneuvottelukunnat, jotka arvioivat tarvetta poikkeusluvan hakemiselle.

Asetus esitetään annettavaksi aiemmasta poiketen kahdeksi metsästysvuodeksi, jotta Suomen riistakeskukselle varmistetaan mahdollisimman joustava ja keskeytymätön toimivalta myöntää poikkeuslupia kriteerit täyttäviin hakemuksiin. Asetusta tarkistetaan loppuvuodesta 2017.

Luonnonvarakeskuksen lokakuun lopussa tekemän väliarvion mukaan Suomessa arvioidaan olevan 23–28  susilaumaa, joista yhdeksän on yhteisiä Venäjän kanssa. Vuosi sitten marraskuussa Luonnonvarakeskus arvioi Suomessa olleen yhteensä 22–43 laumaa, joista kymmenen olisi ollut yhteisiä Venäjän kanssa.

Arviota susikannan koosta tarkennetaan joulukuussa 2016 uudella selvityksellä, jossa annetaan tarkempi arvio sekä laumojen että susien määrästä. Lopullinen kanta-arvio susikannan koosta valmistuu metsästyskauden jälkeen maaliskuussa 2017.

Lausuntoaikaa asetukselle on 9.12. saakka.

Alkuperäinen tiedote maa- ja metsätalousministeriön sivulla