Siirry sisältöön

MMM: Asetusluonnos metsähanhen metsästyksestä lausunnoille – Lapin perinteinen hanhenmetsästys sallittaisiin rajoitetusti

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille esityksen metsähanhen metsästyksen rajoituksista alkavana metsästysvuonna 2022-2023. Asetus mahdollistaisi metsähanhien metsästyksen jatkamisen Lapin pesimäalueilla, jossa se on perinteinen, vaativa ja arvostettu metsästysmuoto.

Esityksen mukaan metsähanhen metsästys sallittaisiin 20.8. klo 12 – 27.8.2020 välisenä aikana Lapin maakunnassa lukuun ottamatta valtatien E8 merenpuoleisia alueita Tornion, Keminmaan, Kemin ja Simon kunnissa. Lapissa metsästystä rajoitettaisiin lisäksi yhden hanhen metsästäjäkohtaisella saaliskiintiöllä sekä ravintohoukuttimen käytön ja pelloilla metsästämisen kiellolla. Esitys perustuu Suomen riistakeskuksen esitykseen. Metsästys halutaan kohdistaa erityisesti perinteiseen suolla tapahtuvaan pyyntiin, joka on perinteistä suomalaista metsähanhen metsästyksen eränkäyntikulttuuria.

Metsähanhen Suomessa pesivän alalajin taigametsähanhen (Anser fabalis fabalis) metsästysverotusta säädellään Afrikan ja Euraasian muuttavien vesilintujen suojelusopimuksessa (AEWA-sopimus) kansainvälisen hoitosuunnitelman puitteissa. Metsästysverotuksen tasosta sovitaan muuttoreitin valtioiden kesken vuosittain juhannusviikolla pidettävässä kokouksessa. Viimeisimmän arvion mukaan kanta on noin 66 000 lintua. Tavoitteena on edelleen antaa kannan kasvaa kohti noin 70 000 linnun tasoa.

Metsähanhen metsästys sallittaisiin lisäksi 1.10.–30.11. välisenä aikana Etelä-Karjalan maakunnassa, Etelä-Savon maakuntaan kuuluvissa Enonkosken, Puumalan, Savonlinnan ja Sulkavan kunnissa, Kymenlaakson maakunnassa, Pohjois-Karjalan maakuntaan kuuluvissa Kiteen, Liperin, Rääkkylän ja Tohmajärven kunnissa, Päijät-Hämeen maakuntaan kuuluvissa Iitin ja Orimattilan kunnissa sekä Uudenmaan maakuntaan kuuluvissa Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Porvoon ja Pukkilan kunnissa, jolloin metsästys kohdistuisi todennäköisesti pääasiassa moninkertaisesti runsaampaan, elinvoimaiseen tundrametsähanhen (Anser fabalis rossicus) kantaan.

Muualla maassa metsähanhen metsästys kiellettäisiin vuoden määräajaksi.

Suomen metsästyslain 38 pykälä mahdollistaa metsästyksen säätelyn vielä ennen syksyn metsästyskauden alkua ministeriön asetuksella. Näin AEWA-sopimuksen hanhityöryhmän kokouksessa vahvistettujen tuoreimpien koko muuttoreitin kanta-arvioiden ja verotusmallien avulla voidaan säädellä metsästystä vielä ennen metsästyskauden alkua.

Vesilintujen metsästyksen säätelyä pyritään kehittämään entistä ajantasaisempaan kantatietoon perustuvaksi, samaan tapaan kuin riistakolmiolaskentojen perusteella jo nyt säädellään metsäkanalintujen metsästysaikoja. Myös Luonnonvarakeskus jatkaa Suomessa pesivän metsähanhikannan arvioinnin kehittämistä heinäkuussa helikopterilaskennoilla, mutta sen tuloksia ei ehditä ottaa huomioon ennen metsästyskautta.

Lausuntoja voi antaa 29.7.2022 saakka.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisasiantuntija Janne Pitkänen, puh 029 516 2338 (8.7. saakka)
vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, puh. 029 516 2055 (11.-29.7.)