Siirry sisältöön

Ministeri Leppä: pentutehtailua karsitaan viranomaisten yhteistyöllä, ongelmaa ylläpitää ostajien sinisilmäisyys

Pentutehtailu on epäeettistä ja vastuutonta toimintaa, joka aiheuttaa kärsimystä ja todellisen riskin eläinten ja kansanterveyden näkökulmasta. Toimintaa pyritään kitkemään niin kansallisella kuin EU-säädöstenkin tasolla ja viranomaisvalvonnalla. Ratkaisun avaimet ovat ostajan käsissä, painottaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Ulkomailta tuotujen koirien kauppaan voi liittyä paitsi tuontiehtojen vastaista toimintaa, myös verovelvoitteiden laiminlyöntiä, järjestelmällistä rikollisuutta ja eläinten kaltoin kohtelua kuten pentutehtailua.

– Eläinlääkintöviranomaiset, poliisi, Tulli, verottaja ja oikeuslaitosten syyttäjät tekevät yhteistyötä näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja tätä yhteistyötä ollaan edelleen tehostamassa. Haluan kuitenkin korostaa, että ostajien merkitys ulkomailta joko laillisesti tai laittomasti tuotujen koiranpentujen kaupassa on aivan olennainen, korostaa ministeri Leppä.

– Koiranpentuja tuodaan Suomeen niin kauan kuin niille on täällä kysyntää. Koiraa ei tule ostaa epäilyttävältä taholta ja ilman vaadittavia todistuksia asianmukaisine merkintöineen. Pentutehtaista peräisin olevien ja mahdollisesti tartuntoja kantavien koirien ostaminen ei ole vastuullista toimintaa, vaikka ostaja itse kokisikin pelastavansa pennun. Tämä päinvastoin ylläpitää epäeettisen ja ihmisten ja eläinten terveyttä vaarantavan toiminnan jatkumista.

Tietoa vastuullisen koirahankinnan tueksi tarjoavat Evira ja eläinsuojelujärjestöt

Tietoa ulkomailta tuodun pennun hankinnan tueksi löytyy Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran verkkosivuilta. Tuontiehtojen vastaisesti tuodun pennun omistaja on vastuussa myös kustannusten maksamisen osalta kaikista viranomaisen määräämistä jatkotoimenpiteistä, joihin ryhdytään, kun havaitaan, että eläin on tuotu Suomeen laittomasti.

Suomessa voimassa olevat koirien maahantuontivaatimukset perustuvat EU- lainsäädäntöön, ja niillä pyritään torjumaan eläintautien leviämistä maiden välillä. Kansallisella lainsäädännöllä on säädetty lemmikkieläinten hyvinvoinnista ja siitä, millaisilla edellytyksillä ammattimaista koirankasvatusta voi harjoittaa. Toimivaltaiset viranomaiset valvovat näiden ehtojen ja edellytysten täyttymistä muun muassa koirien maahantulon ja muiden tarkastusten yhteydessä.

Elintarviketurvallisuusvirasto ja muut viranomaiset pyrkivät yhdessä eläinsuojelujärjestöjen ja koira-alan asiantuntijajärjestöjen kanssa tiedottamaan aktiivisesti kansainvälisen koirakaupan säännöistä ja siihen liittyvistä ongelmista. Tietoa on saatavilla järjestöiltä ja viranomaisten verkkosivuilta sekä aktiivisten tiedotuskampanjoiden kautta.

Luvaton tuontikoira voi olla terveysriski

Maa- ja metsätalousministeriö on myös mukana rahoittamassa tutkimushanketta, jolla selvitetään maahantuotujen koirien terveydentilaa ihmisille mahdollisesti riskiä aiheuttavien tekijöiden osalta. Mahdollisia uhkia olisivat raivotaudin ja myyräekinokokkiloisen maahamme leviämisen lisäksi antibiooteille vastustuskykyisten superbakteerien yleistyminen. Tulosten perusteella voidaan antaa myös kattavampia suosituksia tuontikoirille aiheellisista terveystutkimuksista ja rokotuksista, jotta eläinten tuonti ei aiheuttaisi vaaraa eläinten ja ihmisten terveydelle.

Myös koirien ja kissojen pakollisen tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin edut ja hyödyt pentutehtailun ja koirien salakuljetuksen valvonnassa on tunnistettu ja rekisterin perustamista ollaan selvittämässä tarkemmin, jotta asiassa voidaan edetä. Mahdolliset koirien ja kissojen pakollista tunnistusmerkintää ja rekisteröintiä koskevat säännökset sisällytettäisiin käytännössä eläintunnistusjärjestelmästä annettuun lakiin (238/2010), vaikka asiaa on selvitetty eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt asettaa selvityshenkilön tekemään selvityksen virallisen koira- ja kissarekisterin perustamisesta Suomeen. Selvityksen odotetaan valmistuvan syksyyn 2018 mennessä.

Lisätietoja:

apulaisosastopäällikkö, Taina Aaltonen , p. 046 923 1687

erityisavustaja Risto Lahti, p. 050 565 0424

Maa- ja metsätalousministeriö tiedote. Julkaistu: 23.04.2018, 07:15