Siirry sisältöön

Metsällä valtakunnanrajan läheisyydessä huomioitavia asioita

Suomen itärajalla on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi rajavyöhyke, joka on maalla enintään kolme kilometriä leveä. Rajavyöhykkeellä oleskelu ja toiminta vaatii aina luvan. Kainuun ja Koillismaan alueella menee vuosittain metsästyksen yhteydessä kymmeniä koiria Venäjälle. Näistä tapauksista aiheutuu ylimääräistä haittaa ja työtä niin metsästäjille kuin viranomaisille. Ethän unohda patruunoita ja aseita autoosi, kun käyt Venäjällä!

Rajavyöhykeluvat kuntoon ennen metsästystä valtakunnanrajan läheisyydessä

Rajavartiolaitos muistuttaa hirviseurueita siitä, että luvat rajavyöhykkeellä liikkumiseen haetaan hyvissä ajoin ennen metsästyksen aloitusta ja ensisijaisesti sähköisesti. Rajavyöhykelupa on pidettävä aina mukana rajavyöhykkeellä liikuttaessa ja se on esitettävä pyydettäessä rajavartio- tai poliisiviranomaisille. Lupa voidaan antaa myös ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden sekä räjähdysaineiden hallussapitoon ja käyttöön rajavyöhykkeellä. Lupa myönnetään yleensä vain määräajaksi.

Rajavyöhykelupaa tulee hakea sähköisesti kansalaisten asiointipalvelusta internetin kautta osoitteessa: http://www.suomi.fi hakusanalla rajavyöhykelupa. Rajavyöhykelupaa voidaan anoa myös Kainuun rajavartioston esikunnasta tai rajavartioasemilta.

Metsästyskoiria ei valtakunnan rajanläheisyyteen

Suomen ja Venäjän välisessä rajajärjestyssopimuksessa on todettu, että kotieläinten valtakunnanrajan ylitykset on pyrittävä estämään. Rajavartiosto kehottaakin metsästäjiä välttämään koirien irti päästämistä aivan rajavyöhykkeen tuntumassa, koska riistaeläimet usein kaikkoavat metsästystä Venäjän puolelle ja koirat menevät niiden perässä. Koirat saadaan yleensä takaisin Venäjältä joko koirien palatessa itse Suomen puolelle tai Venäjän rajavartioviranomaisten avulla. Joissakin tapauksissa koirat ovat kuitenkin jääneet palaamatta ja kadonneet. Koiralla metsästäviä kehotetaan merkitsemään koiran pantaan tai valjaisiin omistajan yhteystiedot ennen metsästyksen aloittamista.

Kun rajavartioston partio kohtaa rajavyöhykkeellä irtokoiran, se toimitetaan löytöeläintarhaan. Kaikista Venäjän puolella käyneistä koirista ilmoitetaan Suomessa eläinlääkärille, joka arvioi tapauskohtaisesti onko koira toimitettava tarkastukseen eläintautien leviämisen estämiseksi. Eläinlääkärit määräävät mahdolliset jatkotoimenpiteet. Jos metsästävä koiranomistaja huomaa koiransa kadonneen valtakunnan rajan läheisyydessä Kainuun ja Koillismaan alueella, pyydetään asiasta ilmoittamaan Kainuun rajavartioston johtokeskukseen, puh. 029 542 4027 tai 040 580 8624.

Patruunat ja aseet pois autoista ennen rajanylitystä

Rajavartiosto haluaa muistuttaa lisäksi metsästyskauden käynnistyessä Venäjälle matkustavia siitä, että aseita ja aseiden patruunoita ei saa viedä Venäjälle ilman lupaa. Venäjän viranomaiset ilmoittavat vuosittain useita kertoja, että he ovat löytäneet rajatarkastuksessa rajanylittäjien autoista patruunoita. Yleensä nämä yksittäiset patruunat ovat jääneet huolimattomuudesta irtonaisina auton peräkonttiin tai hansikaslokeroon. Patruunoiden löytyminen aiheuttaa auton kuljettajalle Venäjän puolella vähintään sakkorangaistuksen ja asian tutkimisesta aiheutuvan huomattavan aikaviiveen rajanylitykseen.

Lue alkuperäinen tiedote Rajavartiolaitoksen verkkosivulta