Siirry sisältöön

Metsäkanalintujen metsästysajat tiedotetaan 8. syyskuuta

Metsäkanalintujen metsästysajat kaudelle 2017-2018 julkistetaan kun heinä-elokuun taitteessa suoritettavien riistakolmiolaskentojen tulokset ovat valmistuneet ja niiden pohjalta on tehty asetus.

Tänä vuonna riistakolmiolaskennat ajoittuvat viimevuotisia myöhäisemmälle ajanjaksolle, jonka seurauksena metsäkanalintujen metsästysaikoja koskeva hallinnollinen juoksutus on aiempaa myöhäisempi ja tiedot  metsästysajoista voidaan tuottaa vasta 8.9.

Laskentojen siirtäminen selvästi heinä-elokuun vaihteeseen edesauttaa laskentojen onnistumista. Riistakolmiot lasketaan tänä kesänä 28.7.-13.8.2017 välisenä aikana.

Laskentatietoihin perustuen Luonnonvarakeskus tuottaa tiedot metsäkanalintutiheyksistä riistakeskusalueittain ja riistanhoitoyhdistyksittäin. Tuloksiin pohjautuen Suomen riistakeskus tekee esityksen metsästysajoista Maa- ja metsätalousministeriölle. Ministeriö laatii asetusluonnoksen ja lähettää luonnoksen lausunnolle. Lausuntojen pohjalta asetusluonnokseen voi tulla muutoksia ja lopullisessa muodossa asetus metsästysajoista julkaistaan 8.9.2017, jolloin Suomen riistakeskus tiedottaa asiasta osoitteessa:

https://riista.fi/metsastys/metsastysajat/

Osallistumalla riistakolmiolaskentoihin tuotat arvokasta tietoa metsäkanalintukantojen tilasta ja edesautat kestävän metsästyksen toteutumista!