Siirry sisältöön

Metsäkanalintujen metsästys alkaa – metson ja teeren talvimetsästys osaan maata

Metsäkanalintujen metsästys alkaa tiistaina. Lintukantojen pitkäaikainen kehitys on ollut riekkoa lukuun ottamatta vakaata tai kasvavaa, ja kannat jatkoivat vahvistumistaan edellisvuodesta. Metsästysajat ovat laajoilla alueilla aiempaa pidemmät. Urosmetson ja -teeren talvimetsästys sallitaan rajoitetusti tammikuussa vuosikymmenten tauon jälkeen. Metsästäjiä kehotetaan huomioimaan oman metsästysalueen lintutilanne saalismäärissä ja metsästämään vastuullisesti.

Metson, teeren ja pyyn metsästysajat ovat valtaosassa maata kaksi tai kolme kuukautta. Lintukantojen pitkäaikainen kehitys on ollut suotuisaa, ja pääosin lintutiheydet ovat 2000-luvun keskiarvon yläpuolella. Monin paikoin alueelliset tiheydet ovat nyt riistakolmioiden laskentahistorian korkeimpia. Metsäkanalinnuille tyypillisen syklisen kannanvaihtelun kasvuvaiheessa lintukanta kestää metsästystä hyvin, koska kannassa on runsaasti nuoria lintuja, joiden luontainen kuolleisuus on suurta.

Myös riekkokanta vahvistui viime vuodesta. Riekot ovat kuitenkin vähentyneet merkittävästi viime vuosikymmenien aikana eikä pyynnille ole edellytyksiä kuin tietyillä alueilla pohjoisimmassa osassa maata. Ylä-Lapissa riekkotiheys on koiralaskentahistorian keskimääräisellä tasolla ja metsästyskausi kestää maaliskuun loppuun. Ylä-Lapin eteläpuolen sekä Itä-Lapin ja Koillismaan kunnissa riekkoja löytyi kolmiolaskennassa niin hyvin, että alueella on lyhyt kuukauden metsästysaika.

Talvipyyntiin vuosikymmenten tauon jälkeen

Pohjois-Suomen metsokannan kehitys on ollut vahvaa viime vuosina erityisesti Itä-Lapissa. Myös teerikanta on vahvistunut laajalla alueella Etelä-Pohjanmaalta ja itäisestä Suomesta Keski-Lappiin. Lajien pitkäaikainen kannankehitys on ollut kasvavaa tai vakaata. Kyseisillä alueilla ollaan monin paikoin riistakolmioiden laskentahistorian huipputiheyksissä. Urosmetson ja -teeren talvipyyntiin on mahdollisuus rajatulla alueella ensi kerran vuosikymmeniin.

– Talvimetsästys hiihtämällä paksussa, pehmeässä lumessa päivän pituuden ollessa lyhimmillään, on haastava pyyntimuoto. Talvimetsästys sallitaan lumivarmoilla alueilla, joilla lintukantojen kehitys on ollut suotuisaa. Tavoitteena on mahdollistaa perinteinen, talvinen latvalinnustus kokonaiselle uudelle sukupolvelle metsästäjiä, riistapäällikkö Jukka Keränen Suomen riistakeskuksesta sanoo.

Paikallinen vaihtelu lintutiheyksissä huomioitava saalismäärissä

Vaikka metsäkanalintukannat vahvistuivat, metsästäjien ja metsästysseurojen tulee huomioida oman metsästysalueensa lintutilanne ja suhteuttaa saalismäärät siihen. Oman metsästysalueen teeren ja metson syyssoitimet kannattaa rauhoittaa metsästykseltä. Näin saadaan turvattua soidinten elinvoimaisuus, mikä on edellytys hyvälle lintutilanteelle tulevaisuudessa.

– Metsästäjille on tänä vuonna tarjolla aiempaa enemmän metsäkanalintujen metsästyspäiviä. Vapaus tuo mukanaan myös lisää vastuuta. Riistahallinnossa uskotaan, että vastuuta osataan myös kantaa. Siitä hyvänä osoituksena on metsästäjien valtava ponnistus riistakolmiolaskennoissa. Kattavan laskentatiedon avulla varmistetaan metsäkanalintujen metsästyksen kestävyys, Keränen kertoo.

Metsästysajat

Lisätietoja:

Jukka Keränen, riistapäällikkö Kainuu, Suomen riistakeskus

p. 029 431 2231

Matti Kervinen, erikoissuunnittelija, Suomen riistakeskus

p. 029 431 2234