Siirry sisältöön

Metsäkanalintujen metsästys alkaa – metsästysaikoja uudistettu

Metsäkanalintujen metsästys alkaa maanantaina. Metsästysajat ovat selvästi viime vuotta pidemmät. Taustalla on lintukantojen suotuisa kehitys. Taantunutta riekkoa lukuun ottamatta lintukantojen pitkäaikainen kehitys on vakaa tai kasvava. Kesän laskennoissa kanalintuja havaittiin noin 40 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Valtaosassa maata lintutiheydet ovat nyt 2000-luvun keskimääräisellä tasolla.

Metsäkanalintujen metsästysajat on säädetty metsästysasetuksessa. Aiemmin syysmetsästyskausi kesti lokakuun loppuun saakka. Kesän alussa asetusta muutettiin niin, että metson, teeren ja pyyn syyspyyntikausi voi kestää kolme kuukautta, syyskuun 10. päivästä joulukuun 10. päivään saakka, ellei maa- ja metsätalousministeriö lyhennä kautta asetuksella. Metsäkanalintukantojen voimakkaan vaihtelun takia metsästysaikoja rajoitetaan vuosittain.

Tarkasta uudet metsästysajat

Vaikka metsäkanalintukannat vahvistuivat selvästi, kolmen kuukauden syysmetsästyskausi on vain metson pyynnissä tietyissä Lapin kunnissa. Suuressa osassa maata metson, teeren ja pyyn metsästysaika on kaksi kuukautta päättyen marraskuun 10. päivä. Osassa maata pyyntiaikaa on vain kuukausi.

Riekkokanta on taantunut voimakkaasti viime vuosikymmenien aikana Ylä-Lappia lukuun ottamatta. Riekko on ollut rauhoitettuna viime vuosina suurimmassa osassa maata. Tänä kesänä riekkoja on viime vuosia paremmin Pohjois-Suomessa, ja muutamissa kunnissa riekkoa saa metsästää kuukauden ajan. Ylä-Lapissa kausi kestää maaliskuun loppuun.

Metsästäjille lisää vastuuta metsäkanalinnuista

Metsästäjille on tänä vuonna tarjolla aiempaa enemmän metsäkanalintujen metsästyspäiviä. Riistahallinnossa seurataan uusien metsästysaikojen vaikutuksia. Syksyn metsästyksestä toteutetaan tutkimus Luonnonvarakeskuksen, Suomen riistakeskuksen ja Metsähallituksen yhteistyönä. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa nykyistä kattavammin saalismääriä, metsästyksen ajoittumista metsästyskauden eri osiin ja harjoitettuja pyyntitapoja. Kerättäviä tietoja hyödynnetään metsäkanalintujen metsästysaikojen määrittämisessä sekä muussa metsästyksen säätelyssä.

Suomen riistakeskus pitää tärkeänä, että metsästäjät osallistuvat aktiivisesti tutkimukseen vastaamalla kyselyyn, joka toteutetaan tammikuussa satunnaisotannalla valitulle metsästäjille. Sitä varten on hyvä kirjata muistiin tiedot omista metsäkanalintujen metsästyspäivistä ja saaliista syksyn aikana esimerkiksi Oma riista -palveluun.

Pitkät metsästysajat merkitsevät entistä suuremman vastuun antamista metsästäjille. Suomen riistakeskuksessa uskotaan, että vastuullisuutta myös löytyy. Siitä hyvänä osoituksena on metsästäjien valtava ponnistus riistakolmiolaskennoissa. Kattavan laskentatiedon avulla varmistetaan metsäkanalintujen metsästyksen kestävyys.

Metsästysajat

Lisätietoja

Kervinen, Matti

  • Erikoissuunnittelija, Pohjois-Savo
  • Riistatiedon määrittelyt
  • 029 431 2234
  • matti.kervinen@riista.fi