Siirry sisältöön

Metsäkanalintujen kannat edelleen aallonpohjassa

Metsäkanalintujen alamäki jatkuu, ja niiden kannat ovat viime vuoden tapaan hyvin heikolla tasolla. Tämä käy ilmi riistakolmioiden kesälaskennan tuloksista. Riistakolmiot.fi-tietokantaan on saatu havainnot 930 kolmiolta, mikä on hieno ponnistus vapaaehtoisilta metsästäjiltä.

Kolea alkukesä ei ollut metsäkanalintujen lisääntymiselle otollinen. Kahden edellisvuoden alavireen jälkeen olisi tarvittu hyvät olosuhteet poikastuotannon parantumiseksi. Kanalintujen pesimismenestykseen vaikutti myös pesiin ja poikasiin kohdistuva saalistuspaine. Etenkin Pohjois-Suomessa pienpetoja on ollut runsaasti kahden perättäisen hyvän myyrävuoden jälkeen.

Kolmioaineiston perusteella metso-, teeritiheydet olivat viimevuotisella vaatimattomalla tasolla. Selvimmin teeri on piristynyt Keski-Suomessa ja osassa Etelä-Suomea.  Pyytiheydet ovat edelleen huomattavan alhaiset, vaikka tilanne koheni hieman edellisvuodesta pääosassa maata, suhteellisesti ottaen eniten Pohjois-Suomessa.

Riekko on edelleen vähentynyt, koko Pohjois-Suomen tilastossa lähes kolmanneksen. Tämä tieto koskee pohjoisimmillaan Metsä-Lappia. Ylä-Lapissa riistakolmioita on vähän ja tarkempi tieto riekosta saadaan siellä tehdyistä koira-avusteisista laskennoista, joiden tulokset saadaan pikapuoliin.

Rajoituksilla kasvua lintukannoille

Toiveet kanalintukantojen runsastumisesta olivat metsästäjien keskuudessa korkealla. Lintumetsälle tarvitaan kuitenkin malttia tänäkin vuonna. Vuonna 2016 ministeriö rajoitti asetuksella metsästystä tuntuvasti, ja lintusaalis olikin pienimpiä kahteenkymmeneen vuoteen: teerisaalis puolittui, ja metsoja saatiin saaliiksi kolmannes edellisvuoden määrästä.

Suurin osa, noin 90 prosenttia, riistakolmioiden laskentatuloksista palautettiin Luonnonvarakeskuksen riistakolmiot.fi-järjestelmän kautta. Tuloksia pystyi seuraamaan verkkopalvelussa lähes reaaliajassa. Vuonna 2014 käyttöön otetun järjestelmän avulla havainnot saadaan suoraan tietokantaan ilman työlästä käsin tallennusta.

Riistakolmioiden kesälaskenta toteutettiin valtakunnan laajuisena 29. kerran. Riistakolmio on metsäiseen maastoon sijoitettu 12 kilometrin pituinen, kolmionmuotoinen linja, joka on merkitty maastoon pysyvästi. Laskennan tekevät pääosin metsästäjät vapaaehtoistyönä. Tänä vuonna riistakolmioita laskettiin 11 000 kilometrin matkalta. Luke hyödyntää aineistoa muun muassa kannanarvioinnissa ja monissa tutkimuksissa. Kiitokset kaikille laskennassa mukana olleille!

Kesälaskennan alue- ja lajikohtaiset tulokset julkaistaan riistakolmiot.fi-sivustolla.

 

Lisätietoja:

Katja Ikonen
Asiantuntija, seurannat
puh. 0295327010
katja.ikonen@luke.fi

Pekka Helle
Erikoistutkija
puh. 0295327410
pekka.helle@luke.fi