Siirry sisältöön

Metsäkanalintuja viime vuonna saaliiksi aiempaa enemmän

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos:

Vuonna 2013 pienriista- ja hirvimetsällä kävi noin 213 000 metsästäjää. Metsäkanalintujahdissa kävi 123 000 ja vesilintuja metsästämässä 93 000 henkilöä. Metsästäjien määrät pysyivät samalla tasolla kuin vuonna 2012. Metsäkanalintusaalis kasvoi edellisvuosiin verrattuna.

Vuosittain noin 300 000 metsästäjää maksaa riistanhoitomaksun, mutta osa heistä ei metsästä joka vuosi. Vuonna 2013 pienriistaa tavoitteli 188 000 ja hirvieläimiä 111 000 henkilöä.

Noin kolme neljästä pienriistaa metsästäneestä (143 000) sai saalista vuonna 2013. Määrällisesti eniten reppuun kertyi sinisorsia (282 000), sepelkyyhkyjä (261 000) ja teeriä (202 000). Vaikka sinisorsasaalis oli suurin, useampi metsästäjä sai saaliiksi teeriä. Yhteensä 67 000 metsästäjää sai saaliiksi vähintään yhden teeren. Keskimääräinen saalis oli 3,0 lintua. Metsäjäniksiä sai saaliiksi 57 000 ja sinisorsia 54 000 metsästäjää. Sepelkyyhkyjä sai saaliiksi 27 000 metsästäjää, mutta heidän keskimääräinen saaliinsa oli edellisiin lajeihin verrattuna suurempi, 9,6 lintua.

Saaliit edellisvuotta parempia

Metsäkanalintuja saatiin saaliiksi edellisvuosia enemmän. Teeren lisäksi metsästettiin 76 000 pyytä, 51 000 metsoa ja 28 000 riekkoa. Myös vesilintusaaliit olivat hieman viimevuotisia suuremmat. Vesilintusaalis on vuosittain noin puoli miljoonaa lintua, josta noin puolet on sinisorsia. Muita yleisiä saalislajeja ovat tavi, telkkä ja haapana. Vuonna 2013 saatiin saaliiksi sinisorsan lisäksi 124 000 tavia, 42 000 telkkää ja 36 000 haapanaa.

Nisäkkäistä saatiin saaliiksi eniten metsäjäniksiä, 188 000 yksilöä. Supikoiria metsästettiin 157 000 ja rusakkoja 66 000 yksilöä. Hirviä saatiin 38 000 ja valkohäntäpeuroja 21 000 yksilöä.

Riistasaaliista kertyi lihaa yhteensä runsaat seitsemän miljoonaa kiloa. Siitä noin kuusi miljoonaa kiloa saatiin hirvieläimistä.

Tiedot perustuvat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tekemään Metsästys 2013 -tilastojulkaisuun. Tiedot kerättiin metsästäjiltä postikyselyllä vuoden 2014 alussa.

Tiedote lisätietoineen RKTL:n sivulla