Ruunaalle eräluvat poikivat jopa 6,5 työpaikkaa. Alueelle myydään vuosittain lähes 6 000 kalastuslupaa, mikä on eniten kaikista Metsähallituksen hoitamista 60 vapakalastusalueesta. Myös metsästäjille Ruunaan seutu on erittäin tärkeä: Alueen kahdelle pienriistaa-alueelle myydään joka vuosi noin 2 000 vuorokausilupaa ja myönnetään lisäksi 400 kausilupaa.

Metsästyksen ja kalastuksen merkitys alueen työllisyyteen on huomattava: metsästys tuo paikallisille 2,5 henkilötyövuotta ja kalastuksen neljä henkilötyövuotta. Aluetaloudellinen vaikutus on 700 000 euroa, selviää Metsähallituksen aluetalousselvityksestä.

Evo on Ruunaan jälkeen toiseksi suosituin eräkohde koko maassa. Evon Niemisjärville myydään vuosittain noin 4 400 kalastuslupaa. Evon pienriista-alueelle metsästäjät hankkivat vuosittain 900 vuorokausilupaa. Eräluvat poikivat Evon seudulle toimeentuloa yli kahden henkilötyövuoden verran. Aluetaloudellinen hyöty on noin 300 000 euroa.

Etelä-Suomen retkeilyalueet ovat eränkävijöille erityisen tärkeitä, sillä ne ovat suurelle osalle harrastajia lähimmät eränkäyntimahdollisuudet.

Hallitus esittää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmalle (METSO) 10 miljoonan euron lisärahoitusta vuodelle 2018, josta 650 000 euroa osoitetaan kansallispuistojen ja retkeilyalueiden varustuksen parantamiseen ja kunnostustöihin.

TAUSTAA: RUUNAAN JA EVON ERÄNKÄYNNIN VAIKUTUKSIA LYHYESTI

RUUNAA
  1. Pienriistan metsästys tuo 2,5 työpaikkaa (htv) ja vapakalastus 4
  2. Metsästyksen suora merkitys aluetalouteen on noin 300 000 euroa ja kalastuksen 400 000 euroa.
  3. Erälupia myydään 8 400.
  4. Suosituin eräkohde (kalastus + metsästys) koko maassa.
  5. Ruunaan retkeilyalueella metsästetään myös hirveä ja harrastetaan pyydyskalastusta.
EVO
  1. Metsästys ja kalastus tuovat noin 2 työpaikkaa (htv)
  2. Metsästyksen ja kalastuksen suora merkitys Evon seudun aluetalouteen on noin 300 000 euroa.
  3. Erälupia myydään yhteensä 5 300
  4. Toiseksi suosituin eräkohde koko maassa (kalastus + metsästys)

TAUSTAA: MITÄ ERÄLUPIA RETKEILYALUEILLE SAA?

RUUNAAN RETKEILYALUE

Metsästys

Pienriista: 7635 Kukkaro-Lakla (myynti 2016: 850 vuorokausilupaa ja 180 kausilupaa) ja Elimo-Kitsi-Piilo (1070 vrk-lupaa ja 200 kausilupaa)

Hirvi: 8867 Horkkakangas 22

Kalastus:

Vapalupa: 7525 Ruunaan kosket (myynti 2016: 5718 lupaa)

Vapalupa: 7413 Etelä-Suomi (laajempi vapa-alue)

Pyydyslupa: 7003 Lieksa

EVON RETKEILYALUE

Metsästys

Pienriista: 6671 Evo (Myynti 2016: 900 vrk-lupaa)

Kalastus

Vapalupa: 6502 Niemisjärvet (myynti 2016: 4 409 lupaa)

Vapalupa: 7413 Etelä-Suomi (laajempi vapa-alue)