Siirry sisältöön

Metsään kuolleella hirvellä näivetystauti

Suomessa on ensimmäistä kertaa todettu hirvieläinten näivetystautia (chronic wasting disease, CWD). Tauti löytyi 15-vuotiaasta, itsestään kuolleesta hirvestä Kuhmossa. Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa tehtyjen tutkimusten tulokset on varmistettu EU-vertailulaboratoriossa. Näivetystautia voi esiintyä hirvieläimissä, ja se johtaa aina eläimen kuolemaan. Taudin ei tiedetä tarttuneen ihmiseen.

Aiemmin hirvieläinten näivetystautia on todettu Euroopassa ainoastaan Norjassa. Vuoden 2018 alusta taudin esiintymistä on seurattu tehostetusti Suomessa ja viiden muun EU-maan alueella.

Suomessa taudin esiintymistä on tutkittu jo vuodesta 2003 alkaen. Tähän mennessä tutkituista noin 2 500 näytteestä tautia ei ole aiemmin todettu. Nyt taudin seurantaa tehostetaan Kuhmon ja Kainuun alueella.  Metsästäjille annetaan tarvittaessa lisäohjeita ennen seuraavan metsästyskauden alkua.

Hirvieläinten näivetystaudin ei tiedetä tarttuneen ihmiseen. Hirvieläinten lihaa voi syödä turvallisesti eikä lihan myyntiä tai vientiä rajoiteta. Varotoimenpiteenä elävien hirvieläinten, kuten porojen, vienti muihin maihin pysäytetään toistaiseksi.

CWD on hirvieläinten hitaasti etenevä, aina kuolemaan johtava sairaus. Näivetystauti kuuluu prionitauteihin ja se on sukua naudan BSE-taudille (bovine spongiform encephalopathy) ja muille TSE-taudeille (tarttuva spongiforminen enkefalopatia). Sitä esiintyy yleisesti Pohjois-Amerikassa. Kuhmosta löydetyn hirven tauti ei ole pohjoisamerikkalaista, tarttuvaa näivetystaudin muotoa, vaan Norjassa todetun kaltaista, satunnaisesti yksittäisistä hirvieläimistä löytyvää taudin muotoa.

Lue lisää:

Hirvieläinten näivetystauti (CWD)

Lisätietoja:

Johtaja Leena Räsänen, p. 050 388 6518 (elintarviketurvallisuus)
Yksikönjohtaja Terhi Laaksonen, p. 040 159 5812 (eläintautien valvonta)
Erikoistutkija Sirkka-Liisa Korpenfelt, p. 050 351 0308 (laboratoriotutkimukset)
Tutkimusprofessori Antti Oksanen, p. 044 5616491 (villieläintaudit)
Neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162361 (kansallinen ja EU-lainsäädäntö)