Siirry sisältöön

Maa- ja metsätalousministeriö esittää nuorten riistanhoitomaksua alennettavaksi

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnolle esitysluonnoksen, jonka mukaan alle 18-vuotiaiden riistanhoitomaksu alennettaisiin nykyisestä 39 eurosta 20 euroon. Muutoksen tavoitteena olisi alentaa metsästysharrastuksen kustannuksia ja kannustaa nuoria metsästysharrastuksen pariin. Myös eduskunta on edellyttänyt nuorten riistanhoitomaksun alentamista.

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa kannustaa myös muita toimijoita edistämään nuorten metsästysharrastusta. Nuorten ottaminen mukaan metsästysseurojen toimintaan tukee metsästyskulttuurin jatkuvuutta, ja metsästäjien ikärakenteella on myös laajempia merkityksiä. Riistakantojen hallinta perustuu metsästäjien toimintakykyyn ja metsästäjäkunnan ikääntyminen saattaa vaarantaa myös riistaeläinten aiheuttamien liikenne-, maa- ja metsätalousvahinkojen torjunnan.

–Metsästys on verraton tapa viettää aikaa yhdessä luonnossa. Varsinaisten jahtien lisäksi metsästäjät tekevät tärkeää työtä luonnon- ja riistanhoidon eteen. Esitys on vahva viesti kaikille riistakentän toimijoille edistää nuorten osallistumista metsästysharrastukseen, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo.

Riistanhoitoyhdistykset järjestävät metsästäjätutkintoon valmentavia kursseja

Ennen riistanhoitomaksun suorittamista on osoitettava metsästyksen ja riistanhoidon sekä metsästystä koskevien säännösten ja määräysten tuntemus suorittamalla metsästäjätutkinto. Tutkinto ja sen koulutusmateriaalit uudistettiin viime vuonna, ja riistanhoitoyhdistykset järjestävät tutkintoon valmentavia kursseja.

Maa- ja metsätalousministeriö pitää tärkeänä, että jokainen riistanhoitoyhdistys järjestää kursseja metsästyksestä kiinnostuneille.

Jokaisen, joka harjoittaa metsästystä tai toimii metsästyslaissa tarkoitettuna metsästyksen johtajana, on maksettava metsästysvuosittain riistanhoitomaksu. Maksun suorittaneelle annetaan metsästyskortti. Henkilön, joka toimii metsästettäessä vain koiran ohjaajana tai hirvieläimen metsästyksessä ajomiehenä tai joka vain muulla vastaavalla tavalla avustaa metsästyksessä, ei tarvitse suorittaa riistanhoitomaksua.

Lausuntopyyntö löytyy osoitteesta https://mmm.fi/lausunnolla

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, puh. 050 3315 128, etunimi.sukunimi@mmm.fi
erityisasiantuntija Janne Pitkänen, p. 040 867 2667, etunimi.sukunimi@mmm.fi
ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868, etunimi.sukunimi@mmm.fi

MMM tiedote 6.7.2018