Siirry sisältöön

Luonnonvarakeskus ja Suomen riistakeskus keräävät tietoja metsähanhen sulkimapaikoista

Suomen riistakeskus ja Luonnonvarakeskus pyytävät metsästäjien ja luonnossa liikkujien havaintoja metsähanhien sulkimapaikoista. Havaintoja hyödynnetään kartoitettaessa metsähanhen pesimäkannan poikastuottoa sekä riistahallinnossa tehtäessä esityksiä ja päätöksiä metsähanhen metsästyksestä.

Sulkimapaikalla tarkoitetaan aluetta, jolle metsähanhet poikasineen kokoontuvat heinäkuun alkupuolella vaihtamaan siipisulkia. Havaintoja pyydetään Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueilta. Havainnot voi ilmoittaa puhelimitse tai lähettämällä karttakuvan sähköpostitse. Kansalaisilta saadut tiedot sulkimapaikoista ovat salassa pidettävää tietoa, eikä tietoja sulkimapaikoista luovuteta tai julkaista yksityiskohtaisesti.

Luonnonvarakeskus kartoittaa metsähanhen pesimäkantaa helikopterilla Lapissa heinäkuun alkupuolella. Laskennat antavat tietoa vuosittaisesta poikastuotosta ja kotimaisesta metsästettävästä kannasta. Vuoden 2022 laskennoissa poikastuoton havaittiin hieman laskeneen edellisvuoteen verrattuna.

Suomessa pesivät metsähanhet kuuluvat laajaan Koillis- ja Luoteis-Euroopan metsähanhikantaan, joka on ollut kasvussa viimeiset vuodet. Maaliskuussa 2023 Ruotsissa tehtyihin kevätlaskenta-aineistoihin perustuen kannan suuruudeksi arvioidaan noin 66 000 yksilöä.

Kaksi lentää hanhea.
Kuva: Jari Peltomäki

Petri Timonen, Puh. 0295327427

petri.timonen@luke.fi

Tuomas Seimola, 0295328171

tuomas.seimola@luke.fi

Mikael Luoma, 0294312271

mikael.luoma@riista.fi