Siirry sisältöön

Luonnonvarakeskus aloittaa maaliskuun alussa metsäpeuran lentolaskennat Pohjanmaalla

Suomen metsäpeurakanta arvioidaan helikopterilaskentana maaliskuun aikana. Laskenta aloitetaan Suomenselältä Lappajärven ja Evijärven ympäristössä maaliskuun alussa. Suomenselän jälkeen laskenta siirtyy Kainuun metsäpeura-alueille heti, kun Pohjanmaan kanta on saatu laskettua maaliskuun puolivälin paikkeilla.

Metsäpeurat lasketaan totaalilaskentana, mikä tarkoittaa, että kaikki alueen peurat havaitaan, valokuvataan ja määritetään. Erityisesti isojen peuralaumojen tarkka laskenta voi olla hankalaa, mutta valokuvien avulla laskennan tulos voidaan tarkistaa. Laskenta-alueet määräytyvät esikartoitusten ja pannoitetuista metsäpeuroista saadun tiedon perusteella. Laskentaa tukevat Suomen riistakeskuksen aluetoimistot, erityisesti laskenta-alueiden esikartoituksessa hyödynnetään lisäksi yleisöhavaintoja.

Laskenta edellyttää riittävää lumikerrosta, jotta jäljet havaitaan. Lumi saa metsäpeurat laumoittumaan sekä kerääntymään suppealle alueelle, ja se vähentää peurojen liikkumista ja siten laskentavirhettä. Talvella 2014 metsäpeuralaskentoja ei pystytty tekemään vähäisen lumitilanteen vuoksi. Vuonna 2013 tehdyn laskennan mukaan metsäpeuroja on Suomessa arviolta noin 1900, joista noin 800 on Kainuussa.

Jos olosuhteet sallivat, niin laskennan jälkeen pannoitetaan metsäpeuravaatimia, joiden liikkeitä, selviämistä ja vasatuottoa seurataan. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat suurpetojen vaikutukset metsäpeuraan sekä metsäpeurojen levittäytyminen uusille alueille esimerkiksi Oulujärven tuntumaan.

Luonnonvarakeskuksen tiedote