Siirry sisältöön

LUKE: Kanalintujen määrä kasvussa monen alavireisen vuoden jälkeen

Riistakolmioiden kesälaskennan perusteella kanalintukannat ovat elpymässä. Metson, teeren ja pyyn tiheydet kasvoivat edellisvuodesta noin 40 prosenttia, ja riekkotiheys suunnilleen kaksinkertaistui. Lintujen määrän kasvu muistuttaa aikaisempien kannanvaihteluaaltojen vahvan kasvun vaihetta.

Korkeiden kasvulukujen äärellä on kuitenkin hyvä muistaa, että vertailun edellisvuosi oli lintutiheyksiltään pääosassa maata heikko. Nyt todetut keskitiheydet olivat tavanomaiset tai alhaisemmat, jos vertailukohdaksi otetaan koko riistakolmioiden 30-vuotinen jakso.

Suurimmassa osassa maata kanalintujen poikuekoot ovat suuria. Hyvän poikastuoton taustalla ovat otolliset säät ja alhainen myyrien määrä. Luonnonvarakeskuksen seurannan mukaan myyrät ovat olleet vähissä jo pitemmän aikaa, ja pienpetojen määrä on pysynyt alhaisena. Näin on ollut erityisesti Pohjois-Suomessa.

Lajien runsauksissa alueellista vaihtelua

Metsokanta koheni edellisvuodesta pääosassa maata paikoin tuntuvastikin. Muutamilla alueilla – Kaakkois-Suomi, Kainuu ja osassa läntistä Suomea – metsojen tiheys oli viimevuotisella tasolla tai alempi. Metsotiheydet olivat korkeimmat Länsi- ja Keski-Lapissa sekä osissa Oulun alueen pohjoisosaa ja Pohjois-Karjalaa.

Teeritiheys kasvoi edellisvuodesta pääosassa maata. Teeren tiheydet jäivät keskivertoa pienemmiksi Etelä-Savossa, Kaakkois-Suomessa ja Keski-Suomessa. Korkeimmat teeritiheydet havaittiin Pohjanmaalta Kainuuseen ulottuvalla vyöhykkeellä.

Pyy on rusastunut edellisvuodesta kaikkialla muualla paitsi Pohjanmaalla, jossa sen tiheys aleni selvästi.

Riekkotiheys koheni vahvasti koko Pohjois-Suomessa lajin vakiintuneen levinneisyyden alueella. Edellisvuosien tapaan riekkojen määrä on vähentynyt lajin jo laikuttaiseksi muuttuneilla esiintymisalueilla muualla Suomessa.

Luonnonvarakeskus toteuttaa Riistakolmiolaskennat metsästäjien ja luontoharrastajien kanssa. Kiitokset kaikille laskentaan osallistuneille ja etenkin niille, jotka ovat olleet mukana jo laskennan alkuajoista saakka!

 

Lisätietoja: 

Katja Ikonen, Asiantuntija, seurannat, puh. 0295327010, katja.ikonen@luke.fi

Pekka Helle, Erikoistutkija, puh. 0295327410, pekka.helle@luke.fi