Siirry sisältöön

Lounais-Lappiin kaksi kannanhoidollista poikkeuslupaa ilveksen pyyntiin

Suomen riistakeskus on myöntänyt joulukuun alusta alkavalle pyyntikaudelle Lappiin poronhoitoalueen ulkopuolelle kannanhoidollisen poikkeusluvan kahden ilveksen pyyntiin. Yksi lupa on myönnetty Keminmaan ja yksi lupa Tornion riistanhoitoyhdistyksen alueelle. Edellisenä metsästyskautena vastaavien alueiden ilvessaalis oli yksi ilves.

Ilvesten pyyntiä suositellaan kohdennettavaksi mahdollisen vahinkokohteen tai asutuksen läheisyydessä liikkuvaan yksinäiseen eläimeen. Ongelmaksi koetuista tai pelottomasti käyttäytyvistä ilveksistä kannattaakin ilmoittaa alueen metsästäjille. Pyynnillä pyritään myös vähentämään poronhoitoalueelle vaeltavien ilvesten määrää ja sitä kautta poronhoitoalueella aiheutuvia porovahinkoja. Poronhoitoalueen ulkopuolella ilveksen kannanhoidollinen metsästys poikkeusluvilla alkaa 1. joulukuuta ja kestää helmikuun 28. päivään saakka.

Havainnot suurpetojen pentueista tai asutuksen lähellä liikkuvista eläimistä on suositeltavaa ilmoittaa tuoreeltaan lähimmälle petoyhdyshenkilölle tai riistanhoitoyhdistykselle. Yhteystiedot löytyvät riistakeskuksen sivuilta riista.fi.

 

Lisätietoja

Laine, Eerojuhani

  • Riistasuunnittelija, Lappi
  • Pienten hirvieläinten kannanseurantamenetelmien kehittäminen
  • +358 (0)29 431 2124
  • eerojuhani.laine@riista.fi