Siirry sisältöön

Lintuinfluenssan vahinkojen estämiseen myönnetty suuri määrä poikkeuslupia

Suomen riistakeskus on myöntänyt turkiseläintarhojen läheisyyteen poikkeuksellisen määrän lintujen poikkeuslupia lintuinfluenssan aiheuttamien vahinkojen estämiseksi. 

Suomen riistakeskus on myöntänyt yhteensä 500 harmaalokin, 100 merilokin, 2000 räkättirastaan, 1000 harakan, 2000 naakan, 2000 variksen ja 2000 kesykyyhkyn poikkeuslupaa 448 turkistarhalle ja niiden välittömään läheisyyteen. Suomen riistakeskus arvioi myönnetyn määrän olevan riittävä torjumaan vahinkoja.

Rauhoittamattomien lintujen metsästysaika alkaa 1.8. Myönnetty poikkeuslupa on voimassa 26.7.2023 – 31.7.2023. Suurin osa luvan saaneista turkistarhoista sijaitsee Pohjanmaan sekä Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa.

Luvan myöntöperuste on erityislaatuinen. Tarkoituksena on turvata yleistä turvallisuutta ja kansanterveyttä. Lintuinfluenssan korkeapatogeeninen variantti H5N1 on levinnyt voimakkaasti Suomen luonnonvaraisten lintujen keskuudessa, ja sitä on tavattu tarhatuilla turkiseläimillä. Lintuinfluenssa voi tarttua myös ihmiseen.

Turkistarhoilla on käytössä erilaisia suojaus- ja karkotuskeinoja, joita on pidettävä ensisijaisina keinoja lintuinfluenssan leviämisen estämisessä. Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämisen tarhaeläimiin ehkäisemiksi viimeisenä keinona on myös rauhoittamattomien lintujen tappaminen.

Kannantila ja tautiriskin vakavuus huomioitu

Poikkeuslupapäätös on tehty naakan, variksen, kesykyyhkyn ja räkättirastaan kannantila huomioon ottaen, jolloin poikkeamisella ei haitata lajin suotuisan suojelutason säilyttämistä. Lajit ovat runsaslukuisia ja suojelun taso on suotuisa. Poikkeuslupapäätöksellä sallittu rauhoituksesta poikkeaminen ei haittaa mainittujen lajien suotuisan suojelutason säilyttämistä.

Harakka luokitellaan silmälläpidettäväksi lajiksi ja harmaa- ja merilokki vaaraantuneiksi. Päätöksessä on huomioitu tautiriskin vakavuus, myönnetty yksilömäärä sekä myönnetyn poikkeuksen kesto, eikä poikkeusluvan nojalla tapahtuvalla pyynnillä katsota olevan vaikutusta mainittujen lajien suojelutason säilyttämiseen tai sen saavuttamiseen.

 

Lisätietoa:

Riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen poikkeusluvat (riista.fi)

 

Uutiseen tehty korjaus 28.7.2023 klo 11.56. Harmaa- ja merilokki luokitellaan vaaraantuneiksi lajeiksi, ei silmälläpidettäviksi. 

Lisätietoja

Salo, Ohto

  • Riistapäällikkö, Kaakkois-Suomi
  • Metsästyslain 40 § , 41 c § ja 41 d § mukaiset luvat, Villisika
  • 029 431 2305
  • ohto.salo@riista.fi