Siirry sisältöön

Lapin alueellinen riistaneuvosto kuuli sidosryhmiä hirvikannan hoidosta

Lapin alueellisen riistaneuvoston koolle kutsumana 20.3.2020 keskusteltiin etäyhteyden välityksellä edellisen metsästyskauden toteutuneesta hirvikannan verotuksesta, kannan tilasta ja hirven aiheuttamista vahingoista.

Alueellinen riistaneuvosto asetti keväällä 2018 tavoitteet hirvikannan hoidolle kolmivuotiskaudeksi 2018–2020 Lapin yhdeksälle hirvitalousalueelle. Tavoitteiden toteutumista seurataan yhteistyössä sidosryhmien kanssa vuosittain. Asetettujen tavoitehaarukoiden mukainen hirvikanta Lapissa on 12 863–17 491 hirveä, keskimäärin noin 15 000 hirveä.

Arviot hirvikannan koosta ja rakenteesta tuottaa Luonnonvarakeskus. Metsästyskauden 2019-2020 jälkeen hirvikanta oli laskenut edellisen vuoden noin 21 700 hirvestä noin 20 400 hirveen. Hirvitalousalueittain hirvikanta oli 2018 asetettujen tavoitehaarukoiden sisällä viidellä hirvitalousalueella, yläpuolella neljällä hirvitalousalueella (HTA 2, 5, 6 ja 8). Hirvikannan rakenne on Lapissa hyvällä tasolla. Aikuisten eläinten sukupuolirakenne on pääosin tavoitteen enintään 1,5 naarasta yhtä urosta kohden mukainen. Tavoitteen yläpuolella ollaan selvimmin Posiolla ja Ranualla hta-alueella 9.

Suomen metsäkeskuksen mukaan vuoden 2019 osalta korvatut metsävahingot olivat 108 175 euroa ja korvausten perusteena ollut vahinkopinta-ala 713 hehtaaria, kun vastaavat lukemat edellisvuonna olivat 296 530 euroa ja 1350 ha. Lapin vuoden 2019 korvaushakemusten arvioidusta pinta-alasta 48 prosenttia oli Itä-Lapin hirvitalousalueella 6. Hirvionnettomuuksien määrä tieliikenteessä oli ELY-keskuksen tilastoinnin mukaan vuonna 2019 Lapissa 172 kolaria, kun vuonna 2018 alueella tapahtui 116 hirvikolaria.

Sidosryhmien näkemysten mukaan hirvikantaa tulee leikata tavoitteiden mukaisiksi hirvitalousalueilla, joilla ollaan kantatavoitteiden yläpuolella, jotta saadaan vähennettyä erityisesti näiden alueiden metsä- ja liikennevahinkoja. Lapin alueellisen riistaneuvoston mukaan Luonnonvarakeskuksen toteuttamat lentolaskennat ovat jatkossakin tärkeitä tarkentamaan Lapin kanta-arvioita, joihin liittyy epävarmuutta Lapin pinta-alaltaan laajoilla alueilla. Kuluvan talven aikana Luonnonvarakeskus laski hirviä helikopterilaskennoilla Sodankylässä ja Rovaniemellä.

 

Lisätietoja:

Jari Huhtamella

Lapin alueellisen riistaneuvoston pj.

puh. 040 7025 302

 

Eerojuhani Laine

Riistasuunnittelija

puh. 029 431 2124